Skip to main content

Detské centrum, Strančice

Detské centrum Strančice je špecializované zariadenie s ambulantnou a pobytovou časťou. Poskytuje služby rodinám s hendikepovanými deťmi od narodenia do 3-6 rokov a má niekoľko sociálnych lôžok pre staršie deti.

Stacionárne pobyty detí možno dohodnúť v akejkoľvek dĺžke (denné, týždenné, mesačné, úľavové pobyty aj celoročné umiestnenie). Ponúka akékoľvek konzultácie detského lekára, psychológa, fyzioterapeuta, špeciálneho pedagóga a sociálnej pracovníčky. Služby sú určené predovšetkým pre deti s veľmi vážnym zdravotným postihnutím, ktoré vyžaduje ošetrovateľskú starostlivosť. Viac informácií o zariadení nájdete na jeho internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Mgr. Pavla Rojová, fyzioterapeut

Mgr. Jitka Jiříková, špeciálny pedagóg

Mgr. Libuše Bumbálková, asistent pedagóga

E-mail: pavla.rojova@post.cz

Snoezelen miestnosť

V detskom centre je od roku 2009 zriadená biela multisenzorická miestnosť.

Vybavenie miestnosti

 • vodná posteľ
 • vodný stĺp
 • zrkadlá
 • svetelné vlákna
 • projektor
 • obrázkové kotúče – tropickí vtáci, pri mori, prírodné tvary, planéty, motýle, tropické ryby, senzorický, vesmírny rituál, hlbočina, džungľa…
 • svetelný strop
 • audiosystém
 • aromadifuzér
 • šamanský bubon
 • Orffove nástroje
 • plyšové hračky
 • hebké vankúše
 • veľké lopty, malé loptičky
 • dataprojektor s počítačom
 • terapeutické svetelné vlákna
 • zrkadlová guľa
 • projektor hviezdne nebo
 • projektor s gélovými kotúčmi
 • drobné svetelné pomôcky

Klienti

Deti s mentálnym, telesným, zrakovým, sluchovým alebo kombinovaným postihnutím, poruchou autistického spektra, špecifickými vývojovými poruchami učenia, poruchami správania alebo psychiatrickou diagnózou. Pracujeme tiež s deťmi bez postihnutia.

Využívanie Snoezelenu

V miestnosti realizujeme individuálne i skupinové pobyty. Využívame metódu ako voľnočasovú aktivitu, terapeutický i pedagogický prístup. Snoezelen využívame s cieľom stimulovať zmyslové vnímanie, rozvíjať motoriku, kognitívne a komunikačné schopnosti, podporiť samostatnosť a interakciu s prostredím. Snoezelen tiež umožňuje klientom relaxovať a uvoľniť sa, pomáha im rozvíjať tvorivosť a fantáziu a prispieva k znižovaniu miery agresívneho a autoagresívneho správania, znižuje hladinu úzkosti u nepokojných detí, podporuje relaxáciu (uvoľnenie) spazmov u detí s DMO, odľahčuje napätie dieťaťa stresovaného kolektívom umiestnených detí. V multisenzorickej miestnosti okrem metódy Snoezelen realizujeme tiež bazálnu stimuláciu, aromaterapiu, muzikoterapiu a fyzioterapiu.