Skip to main content

Denný detský stacionár Dedeso, Hnúšťa

Denný detský stacionár Dedeso je nízkokapacitné zariadenie komunitného charakteru, ktoré poskytuje sociálne služby ambulantnou formou.

Dedeso spája sociálne, rehabilitačné a pedagogické prostriedky rehabilitácie s cieľom poskytnúť deťom s ťažkým postihnutím komplexnú starostlivosť. Viac informácií o zariadení nájdete na jeho internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Mgr. Katarína Moncoľová, fyzioterapeut

E-mail: kmdedeso81@gmail.com

Snoezelen miestnosť

V detskom stacionári je zriadená jedna multisenzorická miestnosť.

Vybavenie miestnosti

 • bublinkový valec Maxi s interaktívnym ovládačom
 • bublinkový valec Midi
 • čalúnená základňa k bublinkovému valcu
 • zrkadlo s veľkolepým slnkom
 • Space projektor s tekutými kotúčmi
 • laserový projektor hviezdneho neba
 • zrkadlová guľa s reflektorom
 • hojdacie kreslo
 • vibračné kreslo
 • vibrujúca žaba
 • vibračný vankúš
 • aromadifuzér 4 v 1
 • senzorické kocky
 • trblietavé gélové tvary
 • aromaplastelína
 • vibralopta
 • voňavé kryštálové loptičky so zvončekom
 • rytmické hudobné nástroje
 • perkusie
 • samohybná loptička
 • hihňavá lopta
 • záťažová lopta
 • kúzelné paličky
 • UV svetlo
 • UFO z optických vlákien
 • bublistroj
 • fitlopta

Klienti

Deti so stredne ťažkým, ťažkým alebo hlbokým mentálnym postihnutím, kombinovaným postihnutím, telesným postihnutím alebo poruchou autistického spektra.

Využívanie Snoezelenu

Multisenzorické prostredie využívame od roku 2010 ako terapeutickú aktivitu s cieľom stimulovať zmyslové vnímanie, rozvíjať motoriku a podporiť interakciu s prostredím. Snoezelen prispieva k relaxácii a uvoľneniu klientov, znižuje mieru agresívneho a autoagresívneho správania a pomáha zlepšiť ich sociálnu interakciu. Okrem metódy Snoezelen v miestnosti realizujeme bazálnu stimuláciu, terapiu senzorickej integrácie, aromaterapiu a muzikoterapiu.