Skip to main content

Materská škola, základná škola a stredná škola Daneta, Hradec Králové

Materská škola je určená pre deti so zdravotným postihnutím, najmä s viacnásobným postihnutím. Základná škola vzdeláva žiakov s rôznym stupňom mentálneho postihnutia a žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s ďalším postihnutím.

Praktická škola jednoročná – stredná škola poskytuje vzdelanie žiakom so stredne ťažkým či tažkým mentálnym postihnutím, žiakom s kombinovaným postihnutím alebo autizmom, odborné učilište vzdeláva žiakov s ľahším zdravotným postihnutím. Škola má 9 tried, relaxačnú a spoločenskú miestnosť, dve rehabilitačné pracovne, logopedickú pracovňu, keramickú dielňu a ďalšie terapeutické miestnosti. Školu obklopuje záhrada s detským ihriskom. Viac informácií nájdete na internetovej stránke školy.

Kontaktná osoba

Mgr. Dana Suchá

E-mail: dana.sucha@daneta.cz

Snoezelen miestnosť

V Danete je od roku 2008 zriadená Snoezelen miestnosť.

Vybavenie miestnosti

 • vodné lôžko
 • zvukový systém
 • svetelný projektor
 • projektor so svetelnými vláknami
 • masážna vibračná podložka
 • masážne vibračné prístroje
 • masážna vibračná hadica, vankúšik
 • reflektor a svetelný kotúč
 • plazmová dotyková guľa
 • bublinkový valec
 • UV lampa
 • ultrafialové efekty (loptičky, tyčinky, hadičky)
 • prepínací dotykový panel
 • rolničkový kolotoč
 • hudobné nástroje (tibetské misy, kantele, dažďová palica, relaxačný guľôčkový bubon)
 • taktilné pomôcky
 • termo-pomôcky
 • klimatizačné zariadenie

Klienti

Žiaci so stredne ťažkým, ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím alebo mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím alebo zrakovým postihnutím, poruchou autistického spektra alebo poruchou správania.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame v rámci pedagogického procesu ako terapeutickú metódu a v rámci školskej družiny ako voľnočasovú aktivitu. V miestnosti realizujeme individuálne pobyty s cieľom rozvíjať zmyslové vnímanie, motoriku, komunikačné schopnosti, podporiť interakciu s prostredím, zvýšiť spontánnosť a samostatnosť, zlepšiť koncentráciu, posilniť vzťah medzi dieťaťom a učiteľom/terapeutom, navodiť stav relaxácie a znížiť mieru agresívneho a autoagresívneho správania. Okrem metódy Snoezelen v multisenzorickej miestnosti realizujeme aj bazálnu stimuláciu a aromaterapiu.

Video z miestnosti si môžete pozrieť na tejto stránke.