Skip to main content

Centrum MEMORY n.o., Bratislava

Je prvým preventívnym, diagnostickým, aktivizačným a vzdelávacím centrom a špecializovaným zariadením pre ľudí s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou na Slovensku.

Poskytuje sociálne služby prostredníctvom špecializovaného denného pobytu pre ľudí s Alzheimerovou chorobou, kognitívne tréningy a tréningy pamäti pre seniorov, zdravotnícke služby v psychiatrickej ambulancii s celoslovenskou pôsobnosťou a vzdelávacie služby pre pracovníkov sociálnych a zdravotníckych zariadení.

Kontaktná osoba

Ing. Darina Grniaková, projektový manažér

Mgr. Andrea Valentová, Snoezelen terapeut

Snoezelen miestnosť

Snoezelen miestnosť, ktorú máme v našom zariadení, využívame 2 roky. Zariaďujeme ju postupne podľa aktuálnych finančných možností. Prvým krokom bolo zakúpenie základných komponentov (optické vlákna, Space projektor, CD prehrávač), neskôr sme rozšírili vybavenie o relaxačné kreslo, hviezdne nebo, aromadifuzér a ďalšie produkty, ktoré sa najčastejšie využívajú v Snoezelen terapii. Na dotvorenie atmosféry sú v oknách umiestnené závesy, kvet v črepníku vo veľkosti stromu. Ďalšie doplnky, ktoré sa využívajú pri Snoezelen terapii ako hmatové vrecúška, aromavrecká, deky, záhlavník, relaxačný vankúš s aromavôňou, plyšové predmety, bublifuk, šatky, loptičky, pierka a iné. Dodávateľom pre vybavenie našej Snoezelen miestnosti je www.sensa-shop.sk, ktorý ponúka množstvo využiteľných multisenzorických pomôcok pre naše terapeutické stretnutia.

Klienti

V Centre Memory pracujeme s klientmi s Alzheimerovou chorobou vo veku od 65 do 95 rokov. Pri pacientoch s týmto ochorením sa použitím svetelných, zvukových a čuchových efektov a dotykov stimulujú vonkajšie zmysly a vytvára sa atmosféra k udržiavaniu funkcií dlhodobej pamäti, komunikácie a socializácie.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen terapiu využívame v rámci aktivizačného programu v Centre Memory v dennom pobyte u pacientov s Alzheimerovou chorobou. Slúži ako terapeutická aktivita na stimuláciu alebo na relaxáciu klientov. Príležitostne ju využívame aj ako voľnočasovú aktivitu v rámci odpočinku v našom zariadení. Snoezelen terapia sa uskutočňuje pod vedením kvalifikovaného terapeuta 1-2 krát do týždňa. Terapeutické stretnutia sú v prevažnej miere individuálne, trvajú 90 minút. Každé stretnutie máme zdokumentované písomne a fotograficky.

Sme presvedčení, že v práci s klientom s Alzheimerovou chorobou by okrem iných aktivizačných techník a terapií nemala chýbať multisenzorická stimulácia formou Snoezelen. Odporúčame poskytovanie individuálnych alebo skupinových Snoezelen stretnutí v špeciálne zariadenej miestnosti. Naši klienti reagujú na tento druh terapie obvykle veľmi pozitívne, až nadšene.

Reakcie pacientov počas terapie alebo po terapii:

„Máte to tu rozprávkové/čarovné/prenádherné.“

„Kto to tu zariadil? Je to ako v nebi…“

„Ešte ma sem zoberiete?“

„Dostala som pekný darček k narodeninám.“

Viac odborných poznatkov a informácií o našej práci v Snoezelen terapii sa môžete dozvedieť na špeciálnom workshope SNOEZELEN, ktorý organizuje Centrum MEMORY. Pre prihlásenie stačí kliknúť sem:

http://www.alzheimer.sk/centrum-memory/sluzby/vzdelavanie/snoezelen.aspx