Skip to main content

Sociálne služby Lanškroun, Lanškroun

Sociálne služby Lanškroun ponúkajú služby Domova pre seniorov, opatrovateľskú a odľahčovaciu službu. Cieľovou skupinou zariadenia sú seniori nad 60 rokov, ktorí vyžadujú komplexnú starostlivosť.

Poskytujeme celoročné ubytovanie v jedno a dvojlôžkových izbách pre 91 klientov. Štyri lôžka sú určené pre odľahčovaciu službu. Opatrovateľská služba je poskytovaná v pracovných dňoch od 7.00 do 15.30 hod. v domácom prostredí klienta. Viac informácií o zariadení nájdete na jeho internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Mgr. Lenka Jakešová, vedúca sociálneho úseku

E-mail: soc.pracovnik@soslla.cz

Snoezelen miestnosť

V zariadení máme od roku 2011 zriadenú multisenzorickú miestnosť.

Vybavenie miestnosti

 • bublinkový valec
 • svetelné reťaze
 • svetelné gule
 • polohovacie kreslo
 • kardiokreslo
 • závesná hojdačka
 • aromadifuzér Profesionál
 • esenciálne oleje
 • solné lampy
 • audiosystém
 • CD s relaxačnou hudbou
 • bábiky
 • masážne loptičky a ďalšie pomôcky

Klienti

Seniori bez postihnutia alebo s telesným, zrakovým či sluchovým postihnutím, prípadne demenciou.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame ako terapeutickú a voľnočasovú aktivitu s cieľom stimulovať zmysly, rozvíjať kognitívne schopnosti, podporiť interakciu s prostredím, zvýšiť mieru spontánnosti a navodiť relaxáciu a uvoľnenie. V miestnosti realizujeme aj bazálnu stimuláciu, aromaterapiu, muzikoterapiu a reminiscenčnú terapiu.