Skip to main content

Špeciálna základná škola internátna, Kúpeľná 97, Liptovský Ján

Naše zariadenie sa venuje mentálne postihnutým deťom a deťom s viacnásobným postihnutím vo veku od 3 do 18 rokov.

Poskytujeme špeciálnopedagogickú starostlivosť s možnosťou ubytovania a stravovania v zariadení. Deti majú aj starostlivosť rehabilitačného pracovníka. V zariadení sa pracuje primárne s konceptom bazálnej stimulácie. Bližšie info o našom zariadení si môžete prečítať na našej webovej stránke.

Kontaktná osoba

Mgr. Vladimír Klement, riaditeľ zariadenia

E-mail: szil.jan@post.sk

Snoezelen miestnosť

V zariadení je vytvorená viacpodnetová miestnosť hrového typu. Pri jej tvorbe sme vychádzali z potrieb našich klientov. V miestnosti je umiestnený guľôčkový bazén, ktorý tvorí centrum miestnosti. Po jeho bokoch sú vytvorené dve oddychové zóny (závesné ležadlo a nafukovací matrac). Tento priestor sa dá upraviť na voľnú hraciu plochu. Pôvodný obklad stien v miestnosti sme využili na vytvorenie dotykových plôch. Nachádza sa na nich rôzny materiál, s ktorým sa dieťa môže bežne v živote stretnúť. Touto formou ho má možnosť preskúmať viacerými zmyslami. Na priamu stimuláciu jednotlivých zmyslov je v miestnosti uložený materiál v priesvitných nádobách. Materiál na preskúmanie si dieťa má možnosť preniesť do niektorej oddychovej zóny a preskúmať ho. Dospelý mu pri tom poskytuje asistenčné služby.

Klienti

Našimi klientmi sú deti vo veku 3 – 18 rokov s mentálnym a viacnásobným postihom.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen je u nás využívaný hlavne ako relaxačná a voľnočasová aktivita. U detí s viacnásobným postihom aj ako pedagogicko-podporný prostriedok.