Skip to main content

Špeciálna základná škola, Ďumbierska 15, Banská Bystrica

Škola poskytuje vzdelanie žiakom s mentálnym postihnutím alebo mentálnym postihnutím v kombinácii s pridruženým postihnutím v triedach A, B a C variantu a triedach pre žiakov s poruchou autistického spektra.

Súčasťou školy je trojročná Praktická škola, ktorá vzdeláva absolventov špeciálnej základnej školy. Pri škole pôsobí aj Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré poskytuje poradenské služby pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodičov. Viac informácií o škole nájdete na jej internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Andrea Palonderová, učiteľ v triede C variantu

E-mail: palonderova@gmail.com

Tel: 0905 337 284

Snoezelen miestnosti

Od roku 2009 máme 2 prepojené biele miestnosti zriadené vďaka projektu Hodina deťom s vybavením v hodnote 5000 €. V roku 2012 sme otvorili i vodný Snoezelen.

Vybavenie bielej miestnosti

 • vodná posteľ
 • bublinkové valce
 • 2 projektory (oheň, olejové škvrny)
 • disco gule
 • LED lampy rôznych geometrických tvarov
 • plazma lampa
 • glitter lampa
 • 2 optické vlákna
 • lampa s optickými vláknami
 • bublifuk
 • dymostroj
 • polohovacie vaky
 • závesné kreslo
 • záťažová prikrývka
 • aromadifuzér Oáza s prehrávačom melódií
 • relaxačná hudba

Vybavenie vodného Snoezelenu

 • hydromasážna vaňa s chromoterapiou
 • masážny stôl
 • parný box s aromaterapiou
 • žinenka, polohovacie valce
 • masážne loptičky a masážne pomôcky,dvojitá fitlopta s výstupkami
 • aromadifuzér, relaxačná hudba
 • optické pomôcky – lampa s led vlasmi, led ihlan meniaci svetlo, optické vlákna

 

Klienti

Žiaci vo veku od 6 do 22 rokov s mentálnym postihnutím, viacnásobným postihnutím alebo poruchou autistického spektra.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame s cieľom stimulovať zmyslové vnímanie, rozvíjať kognitívne schopnosti, zlepšiť koncentráciu a pozornosť, zvýšiť mieru spontánnosti, navodiť stav uvoľnenia a znížiť frekvenciu agresívneho a autoagresívneho správania. V multisenzorických miestnostiach realizujeme individuálne i skupinové aktivity. Slúžia nám na pedagogické i voľnočasové činnosti. Po pobytoch v miestnostiach dochádza u žiakov k zlepšeniu koncentrácie, zmyslového vnímania, koordinácie oko-ruka a kognitívnych schopností. Pobyty vedú k odbúraniu strachu a napätia, zníženiu prejavov agresívneho správania a rozvoju schopnosti prejaviť radosť, záujem a aktivitu. Deti Snoezelen miestnosti navštevujú veľmi radi, dokážu sa v nich uvoľniť, relaxovať a sústrediť. Miestnosti využívame i na aromaterapiu, muzikoterapiu a fyzioterapiu.