Skip to main content

Spojená škola Malé Tatry 3 Ružomberok

Škola vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím, s mentálnym a viacnásobným postihnutím a žiakov s autizmom. V rámci edukačného procesu sú žiakom poskytované aj ďalšie formy podpory, ako logopédia, Snoezelen, canisterapia.

Miestnosť pre senzorickú integráciu

Miestnosť pre senzorickú integráciu vznikala a zariaďovala sa postupne od roku 2015. Disponovali sme len niektorými pomôckami, ktoré nám umožňovali aplikovať prvky SI (hojdačka, trampolína, pojazdná doska) a niekoľko pomôcok na podporu hrubej motoriky. Plne vybaviť miestnosť sa nám podarilo na jar 2017 vďaka projektu podporeného nadáciou KIA Motors.

Vybavenie miestnosti

Miestnosť obsahuje mnoho pomôcok pre vestibulárny, proprioceptívny aj taktilný imput:

 • hojdacia platforma
 • sedlová hojdačka
 • hojdacie kreslo
 • hojdacia sieť s podložkou
 • závesný systém pre hojdačky
 • súprava lán
 • pojazdná doska
 • balančná doska
 • kolotoč
 • trampolína
 • senzorický tunel
 • preliezací tunel
 • lopty rôznych veľkostí a váh
 • veľký polohovací vak
 • niekoľko prvkov molitanovej zostavy – schody, kocka, klin, valce
 • balančné kvádre
 • rovnovážny kužeľ
 • záťažové  vesty
 • záťažový had
 • riečne kamene
 • hmatové disky
 • hmatové šľapaje
 • domček s gulôčkami
 • trubicová dráha
 • taktilné krúžky
 • hádzacie vrecúška
 • vzduchové vankúšiky
 • malé loptičky  rôznej tvrdosti
 • farebné kužele, tyče a kruhy
 • veľký box s drobnými korálkami
 • difúzne hmoty – pena, sliz
 • rebriny
 • žinenky a hrubé penové podložky

Klienti

Senzorickú miestnosť navštevujú najmä žiaci s poruchami autistického spektra, prípadne žiaci so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a žiaci s viacnásobným postihnutím.

Využívanie miestnosti

Miestnosť sa využíva nielen na senzorickú integráciu, ale má variabilné využitie.

Senzorickú integráciu vykonáva certifikovaný špeciálny pedagóg vo vymedzenom čase. Žiaci sú vyberaní na základe konzultácie s triednym učiteľom a pracujeme na odstránení konkrétnych ťažkostí v každodennom fungovaní žiaka v triede, prípadne v domácom prostredí. Intervencia vždy prebieha individuálne 1:1. Predchádza jej diagnostika, ktorá pozostáva  z rozhovoru s pedagógom, senzorického profilu, Baseline v senzorickej miestnosti a klinických pozorovaní (podľa možnos a schopnosti žiaka spolupracovať). U niektorých žiakov sa v miestnosti vykonáva senzomotorická stimulácia.

Okrem senzorickej integrácie miestnosť slúži ako motivácia a odmena pre žiakov s autizmom a tiež slúži na voľnočasové aktivity pre žiakov v rámci školského klubu.

Kontaktná osoba

PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.
špeciálny pedagóg
Webová stránka: https://szsrbk.edupage.org/?


Galéria s fotkami