Skip to main content

Centrum diagnostiky a terapie Fascinujúce deti

Cieľom Centra diagnostiky a terapie „Fascinujúce deti“ je pomáhať deťom a dospelým v snahe nájsť podstatu problému a riešiť ho od základu. Centrum pracuje s rodinami s ich rôznymi ťažkosťami. V tíme sú pracovníci rôznych profesií – psychológ, liečební pedagógovia, terapeuti, sociálny pracovník, čoho cieľom je pozrieť sa na dané ťažkosti z rôznych uhlov pohľadu.

 

Miestnosť pre senzorickú integráciu

Miestnosť pre senzorickú integráciu bola zriadená v novembri 2017 má 38 m2.

 

Vybavenie miestnosti

 • Rôzne typy hojdačiek
 • šikmá plošina
 • vozík
 • bazénik s gaštanmi
 • veľké penové kocky
 • trampolína
 • fit lopty
 • rôzne taktilné a vibračné pomôcky
 • lezecká stena
 • rebrina
 • žinenky
 • nafukovací vak
 • tulivak
 • záťažová deka
 • boxovací mech
 • tunely
 • balačné pomôcky
 • propriovak

 

Klienti

Klientmi sú deti vo veku približne 3-12 rokov, medzi ktorými sú i tie, ktoré preukazujú poruchy v oblasti senzorickej integrácie. Často  sú to práve deti s odchýlkami vo vývine, deti s poruchami správania a učenia, deti s ADHD alebo ADD.

 

Využívanie miestnosti

Miestnosť Centrum sa využíva na liečebno-pedagogickú intervenciu, najmä so  zameraním na senzorickú integráciu.

 

Kontaktná osoba

Mgr. Zuzana Tomanová

pedagóg, INPP a Benaudira terapeut, spoluzakladateľka centra „Fascinujúce deti“

Email: tomanova@fascinujucedeti.sk

www.fascinujucedeti.sk

 

Články

Metóda senzorickej integrácie je pre nás nenahraditeľná

 

Galéria s fotkami