Skip to main content

SI Komunita

  Kraj
 • Bratislavský
 • Žilinský
  Typ zariadenia
 • Iné zariadenie
 • Školské zariadenie
  Cielova skupina
 • Poruchy autistického spektra
 • Poruchy správania
 • Poruchy učenia
 • Mentálne postihnutie
  Vek
 • Deti 0-6
 • Deti 6-18
Zrušiť filtre

Škola vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím, s mentálnym a viacnásobným postihnutím a žiakov s autizmom. V rámci edukačného procesu sú žiakom poskytované aj ďalšie formy podpory, ako logopédia, Snoezelen, canisterapia.