Skip to main content
lektorPôsobí ako pedagóg v triede pre žiakov s autizmom v kombinácii s mentálnym postihnutím

Martina Magová

Vyštudovala študijný odbor špeciálna pedagogika pre učiteľov na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne (2012). V Ružomberku na Katolíckej univerzite ukončila rigorózne konanie (2013) v odbore Špeciálna pedagogika. Doktorandské štúdium absolvovala na Masarykovej univerzite v odbore Špeciálna pedagogika v roku 2016. V rámci praxe pôsobila od roku 2014 do roku 2015 na pozícii asistenta učiteľa v triede pre žiakov s autizmom na Špeciálnej základnej škole v Ružomberku a od roku 2015 pôsobí v danej škole ako pedagóg v triede pre žiakov s autizmom v kombinácii s mentálnym postihnutím. Odborne sa profiluje na oblasť špecifických vývinových porúch učenia a na problematiku osôb s pervazívnymi vývinovými poruchami. Od roku 2012 až doteraz pôsobí na akademickej pôde, najprv ako asistent a teraz ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, na Katedre pedagogiky a špeciálnej pedagogiky.