Komu pomáhame

peter-meszaros-obcianske-zdruzenie-trilobitVitajte na stránke občianskeho združenia 3lobit. Už od roku 2007 poskytujeme spoločensky prospešné služby pre osoby so zdravotným znevýhodnením s cieľom zlepšiť kvalitu ich života. Svoje poslanie napĺňame prostredníctvom vlastnej ponuky terapeutických metód, voľnočasových a integračných aktivít, ako aj podporou odbornej práce v multisenzorickom prostredí zameranej na osoby so špeciálnymi potrebami. Svojím úsilím tak zvyšujeme kvalitu ich prežívania a pomáhame im rozvíjať samoobslužné a sociálne zručnosti potrebné pre ich úspešné začlenenie do spoločnosti.

 

Peter Mészáros, štatutár a predseda občianskeho združenia

Naše aktivity a novinky

Navštívte Sensa Shop

Náš internetový obchod so senzorickými pomôckami
Pozvánka na metodický deň pre MŠ

Prihláška na stiahnutie   V spolupráci so Špeciálnou ZŠ a Špeciálnou MŠ v Žiline a Odborom školstva Mestského úradu Žilina sme pre vás pripravili jedinečné vzdelávacie a zážitkové podujatie pod názvom “Metodický deň – inovatívne metódy práce v materských školách – zmyslové skúsenosti a ich význam v procese učenia a poznávania”. Podujatie sa uskutoční v termíne 9. júna 2016 […]

Jarná ponuka školení Sensa Akadémie

S podporou Nadácie Orange vám v školskom roku 2015/16 prinášame sériu teoretických a praktických školení zameraných na metódu Snoezelen a senzorickú integráciu. Pozrite si jarnú ponuku našich kurzov na stránke: www.sensa-akademia.sk. Túto sme pre vás obohatili o špecializované školenie zamerané na prácu s osobami s poruchou autistického spektra pod názvom: Špecifiká zmyslového vnímania u detí s autizmom a stratégie jeho […]

Ponuka práce pre osoby s AS a HFA

Bratislavská firma Inclusion Institute, s.r.o. ponúka prácu na doma pre ľudí z celého Slovenska a Českej republiky s dg. Aspergerov syndróm a vysokofunkčný autizmus, ktorí dosiahli vek 18 rokov. Pre prácu je potrebný vlastný počítač a internetové pripojenie, je možné ju vykonávať priamo z domu. Celá komunikácia so zamestnávateľom prebieha prostredníctvom internetu, prípadne telefonicky. Prácu možno vykonávať na čiastkový alebo […]

Všetky aktivity