Komu pomáhame

peter-meszaros-obcianske-zdruzenie-trilobitVitajte na stránke občianskeho združenia 3lobit. Už od roku 2007 poskytujeme spoločensky prospešné služby pre osoby so zdravotným znevýhodnením s cieľom zlepšiť kvalitu ich života. Svoje poslanie napĺňame prostredníctvom vlastnej ponuky terapeutických metód, voľnočasových a integračných aktivít, ako aj podporou odbornej práce v multisenzorickom prostredí zameranej na osoby so špeciálnymi potrebami. Svojím úsilím tak zvyšujeme kvalitu ich prežívania a pomáhame im rozvíjať samoobslužné a sociálne zručnosti potrebné pre ich úspešné začlenenie do spoločnosti.

 

Peter Mészáros, štatutár a predseda občianskeho združenia

Naše aktivity a novinky

Navštívte Sensa Shop

Náš internetový obchod so senzorickými pomôckami
Pripravujeme pre vás nový web

Už o pár týždňov nás budete môcť vidieť v novom šate. Pripravujeme pre vás nový 3lobití internetový portál, na ktorom vám ponúkneme zaujímavé články z našej knižnice, aktuálne informácie o školeniach ako aj tipy na nové zaujímavé senzorické pomôcky v našom e-shope. Môžete sa tešiť aj na nové prevedenie nášho internetového obchodíku, v ktorom vám […]

Jesenná ponuka školení

Aj v školskom roku 2016/17 vám prinášame sériu teoretických a praktických školení zameraných na metódu Snoezelen a senzorickú integráciu. Pozrite si jesennú ponuku našich kurzov na stránke: www.sensa-akademia.sk. Nechýba samozrejme ani špecializované školenie, ktoré sme po prvýkrát úspešne ponúkli na jar tohto roku, zamerané na prácu s osobami s poruchou autistického spektra pod názvom: Špecifiká zmyslového vnímania u detí […]

Certifikát Snoezelen ISNA-mse pre našu lektorku

PaedDr. Jana Hrčová, naša lektorka a odborná garantka vzdelávacích aktivít, úspešne absolvovala ďalšie vzdelávanie pod hlavičkou ISNA-mse vo Švajčiarsku a úspešným zložením skúšky získala certifikát: medzinárodne uznanú doplnkovú kvalifikáciu Snoezelen ISNA-mse. Vzdelávanie viedli medzinárodne uznávaní odborníci na Snoezelen David Grupe a Katjana Harasic. Súčasťou doplnkovej kvalifikácie sú špecializácie na prácu s rôznymi cieľovými skupinami, najmä seniormi a osobami s mentálnym postihnutím […]

Všetky aktivity