Skip to main content

Spojená škola internátna, Ľudovíta Stárka 12, Trenčín

Spojená škola internátna v Trenčíne, ktorej súčasťou je Špeciálna základná škola internátna Vladimíra Predmerského, Praktická škola, školský internát a školské kluby.

Pri škole je zriadené Centrum špeciálnopedagogického poradenstva (CŠPP). V školskom roku 2014/2015 navštevuje našu školu 137 žiakov s mentálnym postihnutím, viacnásobným postihnutím a s poruchou autistického spektra.

Kontaktná osoba

Eva Orságová, triedna učiteľka, ev.orsagova@gmail.com

Soňa Ďuríková, triedna učiteľka, mobil: 0905 969 268

Mária Fizelová, triedna učiteľka, mara.boca12@gmail.com, 0905 518 784

Snoezelen miestnosť

V našej bielej miestnosti Jasmínka máme tieto multisenzorické pomôcky:

 • Vibračná vodná posteľ – vďaka zabudovaným reproduktorom disponuje jemnými vibráciami rytmu, tónu a taktu a dochádza tak k dotykovej stimulácii. Vďaka komfortu a tlmenému zvuku dochádza k podobnému zážitku ako prežíva plod v matkinom lone.
 • Bublinkový valec s rybičkami – ponúka viaczmyslový zážitok – meniace sa farby prinášajú vizuálne podnety, mierne vibrácie ponúkajú hmatové stimuly a jemný šum poskytuje i sluchové podnety. Účelom využitia valca je upútanie pozornosti, vytvorenie prostredia pre relaxáciu, rozvíjanie kognitívnych zručností.
 • Kreslo na hojdanie v tvare listu – príjemne kolíše a poskytuje jemný hojdavý pohyb pre dokonalú relaxáciu.
 • Optické vlákna – sú výborným zdrojom vizuálnej stimulácie a zároveň predstavujú výbornú motiváciu k pohybu. Hra s vláknami pomáha rozvíjať úchop a jemnú motoriku.
 • SNAP projektor – umožňuje premietanie obrázkových kotúčov na stenu.
 • Obrázkové kotúče – jednoduché meniace sa farby alebo vzory vyžadujú nízku mieru koncentrácie a intelektových schopností. Dieťa môže v pokoji relaxovať bez toho, aby muselo predpokladať alebo dekódovať tvary alebo vzory objektov.
 • Polohovacie vaky – sú určené na relaxáciu.
 • Bublinkové zrkadlo s mäkkým rámovaním – pozeraním sa do deviatich zrkadlových bublín sa deti môžu vidieť deväťkrát. Pohybom môžu vidieť, ako sa mení tvar a veľkosť odrazu. Nabáda k aktivitám a rozvíja zrakové vnímanie.
 • Panel s farebnými obdĺžnikmi – ponúka klasickú hudbu a náladové osvetlenie. Je ideálny pre senzorickú stimuláciu a rozvíjanie schopnosti rozpoznávať farby.
 • Viktor – vibrujúca korytnačka – po stlačení poskytuje príjemný podnet v podobe vibrácií. Mäkký plyš dodá ďalší hmatový zážitok.
 • Oblak s hviezdnym nebom – je výborným zdrojom vizuálnej stimulácie.

Klienti

Pracujeme s deťmi s ľahkým, stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, s viacnásobným postihnutím a s poruchou autistického spektra. Deti sú vo veku od 6 do 21 rokov.

Využívanie Snoezelenu

Multisenzorickú miestnosť Snoezelen Jasmínka využívame zatiaľ ako pedagogicko–podporný prostriedok, nakoľko sme ju zriadili len nedávno (v máji 2015). Plánujeme poskytovať deťom aj terapeutické a voľnočasové aktivity.