Skip to main content

Základná škola a Praktická škola, Hradební 529, Chotěboř

Škola sa skladá zo Základnej školy praktickej, Základnej školy špeciálnej a Praktickej školy jednoročnej. Poskytuje komplexné vzdelanie žiakom so špecifickými vzdelávacími potrebami.

Školu navštevuje približne 70 žiakov. Súčasťou školy je tiež internát. V škole sa nachádza odborná učebňa pre výučbu chémie a fyziky, výtvarný ateliér, keramická dielňa a cvičná kuchyňa. Viac informácií o škole nájdete na jej internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Mgr. Drahomíra Danielková, riaditeľka školy

E-mail: skola@zs-chotebor.com

Snoezelen miestnosť

V zariadení je od roku 2009 zriadená multisenzorická miestnosť.

Vybavenie miestnosti

 • vodná posteľ
 • bublinkové valce
 • optické vlákna
 • projektor
 • zrkadlá
 • masážne kreslo
 • polohovacie vaky a vankúše
 • CD prehrávač s relaxačnou hudbou
 • dotykové loptičky
 • masážne a vibračné pomôcky
 • aromalampa

Klienti

Žiaci s hlbšou formou mentálneho postihnutia, viacnásobným postihnutím alebo poruchou autistického spektra.

Využívanie Snoezelen

Snoezelen využívame ako pedagogické podporné opatrenie i terapeutickú aktivitu s cieľom stimulovať zmysly, zlepšiť motoriku a kognitívne schopnosti a podporiť interakciu s prostredím. Najväčší prínos je u žiakov nielen so spazmom v ich uvoľnení. Veľmi pozitívny je rozvoj v oblasti jemnej a hrubej motoriky. Snoezelen tiež pomáha znižovať agresívne a autoagresívne prejavy žiakov. V miestnosti realizujeme individuálne i skupinové pobyty. Multisenzorickú miestnosť využívame tiež ako prostredie pre bazálnu stimuláciu, muzikoterapiu a aromaterapiu.