Skip to main content

Základná škola špeciálna DCČE, Komenského 616, Vrchlabí

Poslaním školy je zaistiť vzdelávanie deťom s mentálnym postihnutím, kombinovaným postihnutím a autizmom. Škola umožňuje žiakom osvojiť si základné vedomosti a schopnosti potrebné pre získanie maximálnej možnej miery samostatnosti.

V škole sa aktuálne vzdeláva 22 žiakov, ktorí sú rozdelení do štyroch tried. Viac informácií o škole nájdete na jej internetovej stránke.

Kontaktná osoba

Mgr. Magda Kumprechtová, riaditeľka školy

E-mail: sps.dcce.vrchlabi@seznam.cz

Snoezelen miestnosti

V škole sú zriadené dve samostatné multisenzorické miestnosti. Prvá miestnosť vznika v marci 2012, druhá v septembri 2013.

Vybavenie miestností

 • bublinkový valec s rybičkami
 • interaktívny ovládač pre bublinkový valec
 • optické vlákna
 • SNAP projektor
 • obrázkové kotúče – mraky, vesmírny rituál, hlbočina
 • skladateľný masážny matrac
 • aromadifuzér Oáza
 • relaxačné CD
 • kúzelné paličky
 • chlpaté loptičky
 • valivé bodky
 • špicaté dúhové loptičky
 • senzorické krúžky
 • valčeky

Klienti

Deti a žiaci s rôznymi stupňami mentálneho postihnutia, kombinovaným postihnutím, telesným postihnutím, poruchou autistického spektra a poruchou správania.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame ako pedagogickú a terapeutickú aktivitu s cieľom stimulovať zmysly, navodiť u žiakov stav relaxácie a znižovať prejavy agresívneho a autoagresívneho správania. Žiaci v miestnosti zažívajú pocit uvoľnenia, upokojenia, istoty, atmosféry bezpečia. V miestnosti realizujeme len skupinové pobyty. Okrem metódy Snoezelen v multisenzorickom prostredí realizujeme aj bazálnu stimuláciu, aromaterapiu a muzikoterapiu.

 

Uložiť

Uložiť