Skip to main content

Pečať kvality

Prešli ste niektorým z našich školení, prípadne inými školeniami k práci v multisenzorickom prostredí (Snoezelen)?

Nadobudli ste skúsenosti pri práci s Vašimi žiakmi/klientmi a hľadáte možnosti ďalšieho napredovania?

Ponúkame Vám možnosť odborného posúdenia a overenia kompetencií pri práci so žiakom/klientom. Na základe neho môžete Vy a Vaše zariadenie získať Certifikát – Pečať kvality, ktorá potvrdzuje úroveň a štandardy Vašej práce.

Na získanie uvedeného Certifikátu – Pečate kvality overíme teoretické vedomosti a praktické zručnosti zamestnanca pri práci v multisenzorickom prostredí (princípy práce v multisenzorickom prostredí, plánovanie a realizácia Snoezelen jednotiek, priama práca so žiakom/klientom).

Odborné posúdenie na získanie Pečate kvality trvá jeden deň.

Cena za odborné posúdenie je 95 € + cestovné náklady.

Platnosť Certifikátu je 3 roky od dátumu vydania.

V prípade záujmu kontaktujte Janu Hrčovú na hrcova@3lobit.sk alebo na telefónnom čísle +421 944 565 068.

 

 

Pečať Kvality