Skip to main content

Supervízna konzultácia

Hľadáte nové inšpirácie a možnosti práce? Narážate vo svojej praxi na problémy v práci so žiakmi alebo klientmi a potrebujete sa poradiť? Ponúkame Vám možnosť supervíznej konzultácie – návštevy priamo vo Vašom domovskom zariadení.

Konzultáciu radi prispôsobíme Vašim potrebám a požiadavkám. Konzultácia sa môže týkať:

  • vybavenia a využívania multisenzorického prostredia (Snoezelen) alebo miestnosti pre senzorickú integráciu,
  • postupov práce so žiakom/klientom (v rámci metódy Snoezelen alebo senzorickej integrácie),
  • diagnostiky v oblasti senzorického spracovania/senzorickej integrácie – jej previazanosť s problémami v učení/správaní dieťaťa/žiaka, návrh senzorických stratégií pre zefektívnenie jeho fungovania v školskom prostredí.

 

Súčasťou konzultácie/návštevy je priame pozorovanie žiaka/klienta v bežnom prostredí alebo v multisenzorickom prostredí a riešenie prípadných problémových situácií. Odporučíme Vám vhodné formy stimulácie alebo úpravy prostredia, pomôžeme Vám vybrať konkrétne pomôcky pre prácu s daným jednotlivcom.

 

Supervízna konzultáciaRovnako Vám radi odporučíme vhodné postupy práce a stimulácie u detí a žiakov, ktorí vykazujú nedostatky v senzorickej integrácii alebo vykazujú známky organickej nezrelosti a majú problémy v každodennom fungovaní alebo vo výchovno-vzdelávacom procese.

 

Konzultáciu vedú certifikované odborníčky, ktoré majú s vyššie uvedenými témami dlhoročné praktické skúsenosti.

 

ROSZAH A CENA SUPERVÍZNEJ KONZULTÁCIE

Konzultácia je v rozsahu 3 hodiny (prípadne iná doba podľa dohody). Obsah konzultácie s Vami vždy vopred prekonzultujeme, aby spĺňala Vaše potreby a požiadavky. Forma konzultácie/návštevy môže byť individuálna, ako aj skupinová (so skupinou zamestnancov).

Cena 3-hodinovej konzultácie a návštevy je 95 € + cestovné náklady.

V prípade záujmu o konzultáciu kontaktujte Janu Hrčovú na hrcova@3lobit.sk alebo na telefónnom čísle +421 944 565 068.