Skip to main content

Školenie u vás

Zaujímate sa o metódu Snoezelen, senzorickú integráciu alebo problematiku zmyslového vnímania a spracovávania podnetov?

Chceli by ste pracovať s uvedenými metódami a implementovať inovatívne metódy práce a prístupy k deťom, žiakom alebo klientom?

Máte zriadenú multisenzorickú miestnosť a chceli by ste preškoliť viac zamestnancov naraz?

Radi s našimi seminármi zavítame priamo do Vášho zariadenia.

Skolenie

Priamo u Vás a podľa Vašich požiadaviek vieme zrealizovať ktorýkoľvek seminár z našej ponuky:

Školenia Snoezelen:

  • Snoezelen 1 – Teória práce v multisenzorickom prostredí (Snoezelen)
  • Snoezelen 2 – Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí (Snoezelen) – Snoezelen v praxi
  • Snoezelen 3 – Snoezelen s osobami s mentálnym a viacnásobným postihnutím
  • Snoezelen 3 – Štrukturované (tématické) Snoezelen jednotky a praktické inšpirácie pre Snoezelen
  • Multisenzorické prostredie (Snoezelen) v praxi pedagogického a odborného zamestnanca

Školenia k senzorickej integrácii:

  • Senzorická integrácia v pedagogike a špeciálnej pedagogike

Školenia k autizmu:

  • Špecifiká zmyslového vnímania u osôb s autizmom a stratégie jeho rozvoja

Ponúkame aj špeciálny kurz pre materské školy: Rozvoj zmyslového vnímania u detí predškolského veku – problémy a senzorické stratégie pre MŠ

Počet účastníkov a prípadné špecifické požiadavky na obsah vzdelávania je možné dohodnúť a prispôsobiť individuálne Vašim požiadavkám a potrebám. Školenie možno doplniť aj o účastníkov z iných zariadení vo Vašej blízkosti.

Všetky uvedené školenia sú jednodňové. Je možné uskutočniť aj dvoj- alebo trojdňové školenie (odporúčame najmä pri kurzoch zameraných na koncepciu Snoezelen).

V prípade záujmu o školenie kontaktujte Daniela Štefančíka na stefancik@3lobit.sk alebo na telefónnom čísle +421 915 905 699.