Skip to main content

Školenie u vás

Zaujímate sa o metódu Snoezelen, senzorickú integráciu alebo problematiku zmyslového vnímania a spracovávania podnetov?

Chceli by ste pracovať s uvedenými metódami a implementovať inovatívne metódy práce a prístupy k deťom, žiakom alebo klientom?

Máte zriadenú multisenzorickú miestnosť a chceli by ste preškoliť viac zamestnancov naraz?

Radi s našimi seminármi zavítame priamo do Vášho zariadenia.

 

Skolenie

 

Priamo u Vás a podľa Vašich požiadaviek vieme zrealizovať ktorýkoľvek seminár z našej ponuky:

Školenia Snoezelen:

  • Snoezelen 1 – Teória práce v multisenzorickom prostredí (Snoezelen)
  • Snoezelen 2 – Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí (Snoezelen) – Snoezelen v praxi
  • Snoezelen 3 – Snoezelen s osobami s mentálnym a viacnásobným postihnutím
  • Snoezelen 3 – Štrukturované (tématické) Snoezelen jednotky a praktické inšpirácie pre Snoezelen
  • Multisenzorické prostredie (Snoezelen) v praxi pedagogického a odborného zamestnanca

 

Školenia k senzorickej integrácii:

  • Senzorická integrácia v pedagogike a špeciálnej pedagogike

 

Školenia k autizmu:

  • Špecifiká zmyslového vnímania u osôb s autizmom a stratégie jeho rozvoja

 

Školenie pre materské školy:

  •  Rozvoj zmyslového vnímania u detí predškolského veku – problémy a senzorické stratégie pre MŠ

 

Počet účastníkov a prípadné špecifické požiadavky na obsah vzdelávania je možné dohodnúť a prispôsobiť individuálne Vašim požiadavkám a potrebám. Školenie možno doplniť aj o účastníkov z iných zariadení vo Vašej blízkosti.

Všetky uvedené školenia sú jednodňové. Je možné uskutočniť aj dvoj- alebo trojdňové školenie (odporúčame najmä pri kurzoch zameraných na koncepciu Snoezelen). Jeden deň školenia predstavuje 8 hodín.

Ceny kurzov závisia od počtu dní školenia:
Jednodňové školenie: 490 eur
Dvojdňové školenie: 690 eur
Trojdňové školenie: 890 eur
Štvordňové školenie: 1090 eur

 

Seminár k problematike autizmu

Seminár je určený zariadeniam a organizáciám venujúcim sa jednotlivcom (deťom, žiakom) s poruchou autistického spektra.  Konkrétne školské zariadenia, zariadenia sociálnych služieb alebo iné organizácie ako sú občianske združenia alebo organizácie rodičov detí s PAS. Seminár je oproti školeniu rozsahom kratší, načrtáva problematiku jednotlivých tém, no pri riešení jednotlivých aspektov nejde až tak do hĺbky ako školenia.

Rozsah: 4 hodiny

Obsah seminára:

Obsah seminára sa prispôsobí  Vašim požiadavkám a potrebám. Je možné sa zamerať na rôzne aspekty podpory detí a žiakov s PAS, či už ide o prístupy vo vzdelávaní alebo domácej podpore, prípadne stimulácii, vhodných komunikačných, interakčných alebo hrových stratégii. Na seminári je možné zamerať sa aj na spôsoby a stratégie pri vzdelávaní detí začlenených v bežnej materskej/základnej škole alebo riešenie rôznych problémových situácii.

Na seminári  je možné riešiť  a konzultovať aj konkrétne prípady Vašich detí alebo žiakov, aby sa našli vhodnejšie alebo efektívnejšie formy podpory alebo pomoci. Seminár sa uskutočňuje len na vyžiadanie konkrétnej inštitúcie alebo organizácie

Cena: 290 €

 

V prípade záujmu o školenie alebo seminár kontaktujte Janu Hrčovú na hrcova@3lobit.sk alebo na telefónnom čísle +421 944 565 068.