Skip to main content

Autizmus

Zmyslové vnímanie a spracovanie podnetov je u takmer každého dieťaťa s autizmom, Aspergerovým syndrómom a inými pervazívnymi vývinovými poruchami pozmenené alebo narušené. Zmeny v zmyslovom vnímaní a spracovaní podnetov môžu vyústiť do rôznych problémov v škole, ale aj v bežnom živote, alebo môže dochádzať k rôznym neštandardným reakciám a prejavom správania.

Na našich kurzoch sa dozviete, aké odlišnosti sú vo vnímaní u detí s autizmom a akými špecifickými metódami možno ich zmyslové vnímanie rozvíjať. Kurzy sa venujú možnostiam ako podporiť zmyslové vnímanie v bežnom prostredí, v bežných aktivitách, ako ich štruktúrovať, ako nastaviť prostredie vyhovujúce senzorickým potrebám dieťaťa, prípadne aké techniky zvoliť na jeho upokojenie, ak došlo k vzniku problémovej situácie, preťaženiu dieťaťa, alebo ak dieťa reaguje bojazlivo.

K téme autizmu ponúkame školenie:

 

 

Po ukončení kurzu získate certifikát o absolvovaní školenia.

 

 

V prípade záujmu o školenie kontaktujte Janu Hrčovú na hrcova@3lobit.sk alebo na telefónnom čísle +421 944 565 068.

 

Vyberte si z aktuálnej ponuky našich kurzov!

 

⇐ vrátiť sa na stránku Vzdelávanie.