Skip to main content

Senzorická integrácia

Samotná teória senzorickej integrácie (SI) je pomerne komplexná, založená na poznatkoch z neurológie, a preto je záujemcu o túto metódu potrebné zaškoliť.

Celosvetovo je uznávaný fakt, že senzorickú integráciu ako formu terapie – teda terapiu senzorickej integrácie – môže vykonávať len vyškolený terapeut. Za terapeuta sa považuje odborník, ktorý je profesne terapeutom – tzn. ergoterapeut, fyzioterapeut alebo klinický logopéd.

Táto metóda je však otvorená aj ostatným profesiám: špeciálnym pedagógom, psychológom, liečebným pedagógom, vychovávateľom, prípadne iným pomáhajúcim profesiám, ale nie ako terapia. V odpovedi na tento fakt sa v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia) vyvinuli určité alternatívy v rámci vzdelávania odborníkov v metóde SI, ktorí nie sú terapeutmi. Tí následne pracujú s metódou senzorickej integrácie v kontexte svojho profesijného zamerania, využívajú rôzne senzorické stratégie, alebo využívajú senzorickú integráciu ako pedagogický prístup alebo podpornú intervenciu.

Touto cestou sme sa rozhodli ísť i my pri vzdelávaní pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov alebo záujemcov z iných pomáhajúcich profesií. V našej ponuke nájdete viaceré kurzy, ktoré sú zamerané na samotnú senzorickú integráciu alebo na určitú špecifickú skupinu osôb a jej poruchy senzorického spracovania, a dôsledky a možnosti podpory v tejto oblasti. Je to kurz:

 

 

Po ukončení kurzu získate certifikát o absolvovaní školenia.

 

 

V prípade záujmu vieme kurzy zrealizovať aj priamo vo Vašom zariadení a po obsahovej stránke ich prispôsobiť Vašim požiadavkám.

V prípade záujmu o školenie kontaktujte Janu Hrčovú na hrcova@3lobit.sk alebo na telefónnom čísle +421 944 565 068.

Vyberte si z aktuálnej ponuky našich kurzov!

 

⇐ vrátiť sa na stránku Vzdelávanie.