Skip to main content

Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava

Škola poskytuje vzdelanie žiakom s mentálnym, kombinovaným postihnutím a poruchou autistického spektra.

Skladá sa z týchto organizačných zložiek: Špeciálna základná škola, Praktická škola a Centrum špeciálnopedagogického poradenstva. Špeciálna základná škola vzdeláva vo variantoch A, B a C, otvára aj prípravný ročník. Praktická škola je zameraná na tkanie, prácu s hlinou a remeselné práce. V rámci CŠPP sú poskytované psychologické služby, špeciálnopedagogické služby a fyzioterapia. Viac informácií o škole nájdete na jej internetovej stránke.

Snoezelen miestnosť

V škole máme od roku 2011 zriadenú bielu miestnosť.

Vybavenie miestnosti

 • vibračná vodná posteľ
 • bublinkový valec s interaktívnym ovládačom
 • optické vlákna so svetelným zdrojom
 • projektor Super Solar
 • obrázkové kotúče – veľryby, vtáky, motýle
 • zrkadlová guľa s reflektorom
 • kreslo na hojdanie v tvare listu
 • audiosystém
 • polohovací vak
 • panel pre rozvoj motoriky
 • pieskový had
 • motorická kocka
 • aromahmota
 • aromadifuzér Oáza s prehrávačom melódií
 • zvukové hračky
 • hmatové hračky

Klienti

Žiaci s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným, zrakovým alebo sluchovým postihnutím, poruchou autistického spektra, poruchou správania alebo psychiatrickou diagnózou.

Využívanie Snoezelenu

Snoezelen využívame ako individuálnu i skupinovú aktivitu, snažíme sa do pobytov v miestnosti zapájať aj členov rodiny. Snoezelen nám pomáha zlepšovať zmyslové, kognitívne, emočné i motorické schopnosti žiakov a klientov. Terapeutické pobyty v miestnosti posilňujú schopnosť relaxácie a uvoľnenia, znižujú úzkosť a prejavy nutkavého a hyperaktívneho správania, posilňujú vnútornú motiváciu dieťaťa a zlepšujú sociálne a komunikačné schopnosti dieťaťa. V multisenzorickom prostredí realizujeme aj bazálnu stimuláciu, terapiu senzorickej integrácie, aromaterapiu, muzikoterapiu a fyzioterapiu.