Skip to main content

SNOEZELEN 2 – ŠPECIFIKÁ PRÁCE V MULTISENZORICKOM PROSTREDÍ (SNOEZELEN) – SNOEZELEN V PRAXI

Nadväzujúci kurz k problematike Snoezelen. Na školení získate poznatky a zručnosti vo využití jednotlivých prvkov a komponentov v multisenzorickej miestnosti.

Prihláška na školenie

Názov školenia:

Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí – Snoezelen v praxi

Termín školenia: 25.11.2023

Čas školenia: od 9:00 do 17:00 s hodinovou prestávkou na obed

Miesto školenia: Spojená škola internátna, Trenčín

POZOR ZMENA: tento polrok školíme na Spojenej škole internátnej, Ľudovíta Stárka 12, Trenčín-Zlatovce, mapa

Pre koho je školenie určené:

Jednodenné školenie je určené pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, zamestnancom zariadení sociálnych služieb, iným pracovníkom pomáhajúcich profesií, prípadne ďalším záujemcom.

Školenie nadväzuje na školenie Snoezelen 1 –  Úvod do práce v multisenzorickom prostredí a je určené osobám, ktoré toto školenie už absolvovali, prípadne sa zúčastnili iného úvodného školenia v danej problematike.

Obsahová náplň školenia:

Na školení získate poznatky a zručnosti vo využití jednotlivých prvkov a komponentov v multisenzorickej miestnosti, oboznámime vás s procesom zostavovania a priebehu Snoezelen jednotiek a vyškolíme v metódach a formách práce v multisenzorickom prostredí. Prakticky si vyskúšate vybrané námety na Snoezelen jednotky a získate informácie o možnostiach diagnostiky a zaznamenávaní zmien v správaní žiaka/klienta počas pobytu v multisenzorickej miestnosti.

Na školenie Snoezelen 2 nadväzujú nasledovné kurzy:

  • SNOEZELEN 3 – Štrukturované (tématické) snoezelen jednotky a praktické inšpirácie pre Snoezelen, ktorý kladie dôraz na vytváranie štruktúrovaných jednotiek Snoezelen pre cieľové skupiny so strednou až ľahkou mierou postihnutia a pre prácu s ľuďmi bez postihnutia (alebo so špecifickými poruchami) a to formou praktických a zážitkových ukážok a prostredníctvom videí (jeseň 2021 nie je v ponuke).
  • SNOEZELEN 3 – Snoezelen s osobami s MP a VMP, ktorý je orientovanývýhradne na prácu s osobami s mentálnym a viacnásobným postihnutím.

Akreditácia: 

Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – Osvedčenie (bude zaslané do 5 pracovných dní v elektronickej forme na e-mail účastníka).

Cena školenia: 89 EUR (poplatok sa hradí vopred)

V cene školenia je započítané občerstvenie a materiály zo školenia. Obed si hradí účastník sám. Celé školenie prebieha v multisenzorickej miestnosti v malej skupine, čo umožňuje vyššiu mieru interaktivity v skupine a možnosti diskusie, a hlavne neobyčajný zážitok z multisenzorického prostredia. Účastníci školenia si budú môcť vyskúšať dve miestnosti (bielu a tmavú). 

Prihlásenie sa: prosím, vyplňte online prihlášku. V prípade otázok k organizácii školenia nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 903 674 451 alebo na nadezda.okenicova@3lobit.sk.

Pre viac informácií k obsahu školenia kontaktujte lektorku PaedDr. Janu Hrčovú, Ph.D. na hrcova@3lobit.sk, prípadne telefonicky na čísle +421 944 565 068.

Maximálny počet účastníkov: 12 (minimálny počet účastníkov: 6)

* * * * *

Školenie vedie: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Držiteľka medzinárodného certifikátu Snoezelen – Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse

Pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku. Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s mentálnym a viacnásobným postihnutím a možnostiam využívania Snoezelenu u rôznych cieľových skupín. Je odbornou garantkou vzdelávacích aktivít občianskeho združenia 3lobit. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).


Úhrada školenia

Cena školenia sa hradí VOPRED po potvrdení prihlášky zo strany 3lobit, o. z. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku Vám bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby uvediete vo variabilnom symbole číslo faktúry, v špecifickom symbole dátum školenia a do poznámky pre prijímateľa platby Priezvisko účastníka.

Storno podmienky

Ak sa účastník odhlási z kurzu viac ako 7 kalendárnych dní (vrátane) pred dátumom konania kurzu, vraciame 100% účastníckeho poplatku. Ak sa účastník odhlási z kurzu menej ako 7 kalendárnych dní pred dátumom konania kurzu, účastnícky poplatok možno vrátiť len v prípade, že na miesto účastníka nastúpi jeden z ďalších záujemcov na čakacej listine, inak účastnícky poplatok nevraciame. Záujemcu (a jeho/jej platbu) však možno presunúť na v poradí nasledujúci kurz, v prípade, ak je k dispozícii voľné miesto.