Skip to main content

Snoezelen u ľudí s demenciou

Uvedená štúdia patrí medzi prvé, ktoré skúmajú vplyv Snoezelen miestnosti na seniorov s demenciou. Text približuje reakcie klientov na jednotlivé komponenty v miestnosti; tieto poznatky možno využiť pri výbere vybavenia do Snoezelen miestnosti pre seniorov s demenciou. Štúdia poukázala na zlepšenie nálady u klientov s demenciou po pobyte v Snoezelen miestnosti a vytvorila základ pre ďalšie výskumy v tejto oblasti....

Snoezelen – prístup zameraný na prácu s celou rodinou

Štúdia sa zamerala na prínosy využívania Snoezelen miestnosti celou rodinou dieťaťa s mentálnym postihnutím. Výsledky poukázali na výrazné prínosy takéhoto prístupu na celú rodinu. Frekvencia návštev rodín v zariadení sa výrazne zvýšila. Deti s postihnutím zažívali v Snoezelen miestnosti viac intimity a dotykov od členov rodiny, rodičia sa tešili z pozitívnych pocitov dieťaťa s postihnutím, súrodenci si užívali možnosť hry a zábavy v multisenzorickom prostredí....