Skip to main content

Multisenzorické prostredie Snoezelen ako zdroj voľnočasovej aktivity pre ľudí s komplexným neurologickým poškodením

Článok vám poskytne inšpiráciu pre prácu s osobami, ktoré trpia závažnými neurologickými poruchami. Autori ponúkajú konkrétne námety aktivít v multisenzorickej miestnosti, ktoré prispejú k všestrannému rozvoju schopností týchto klientov. Uvedené aktivity vám pomôžu zlepšovať pozornosť, pamäť, exekutívne funkcie, psychomotoriku, reč a ďalšie oblasti klientov....

Senzorická stimulácia (Snoezelen) ako potenciálna stratégia pre liečbu chronickej bolesti

Text sumarizuje jednu z prvých štúdií, ktoré skúmali efektivitu metódy Snoezelen u ľudí trpiacich chronickou bolesťou. Výsledky poukazujú na to, že u pacientov, ktorí využívali multisenzorickú miestnosť došlo k jednoznačnému poklesu úrovne pociťovanej bolesti. Zároveň sa u nich prejavili ďalšie pozitívne efekty súvisiace s využívaním multisenzorického prostredia, napríklad zlepšenie spánku či zvýšenie úrovne potešenia....