Skip to main content

Snoezelen prostredie vytvára priestor pre relaxáciu a intimitu

Rozhovor vznikol dňa 14. októbra 2013 v Spojenej škole internátnej pre deti so zrakovým postihnutím na Svrčej ulici v Bratislave. Zástupkyňa riaditeľa a školská psychologička nám porozprávali o benefitoch, ktoré multisenzorická miestnosť prináša nevidiacim a slabozrakým deťom v internátnom prostredí. Rozhovor pripravili a viedli Mgr. Zuzana Pavlíková a M. A. Peter Mészáros....

Snoezelen pre ľudí so zmyslovými poruchami a obmedzenými verbálnymi schopnosťami

Článok poskytuje základné informácie o detskom centre Bloorview MacMillan v Toronte, ktoré patrí medzi priekopníkov vo využívaní metódy Snoezelen v Severnej Amerike. Pracovník centra sa v príspevku podelil o svoje skúsenosti s budovaním a využívaním multisenzorických prostredí rôzneho typu. Poukázal tiež na výhody vytvárania Snoezelen miestností nielen pre deti s postihnutím, ale pre celú komunitu....