Skip to main content

Senzorická stimulácia (Snoezelen) ako potenciálna stratégia pre liečbu chronickej bolesti

Text sumarizuje jednu z prvých štúdií, ktoré skúmali efektivitu metódy Snoezelen u ľudí trpiacich chronickou bolesťou. Výsledky poukazujú na to, že u pacientov, ktorí využívali multisenzorickú miestnosť došlo k jednoznačnému poklesu úrovne pociťovanej bolesti. Zároveň sa u nich prejavili ďalšie pozitívne efekty súvisiace s využívaním multisenzorického prostredia, napríklad zlepšenie spánku či zvýšenie úrovne potešenia....

Náhodný kontrolný experiment v oblasti paliatívnej starostlivosti a chronickej bolesti

Text nás oboznamuje s výsledkami jedného z výskumov pôsobenia multisenzorickej miestnosti na pacientov s chronickou bolesťou. Štúdia porovnávala účinky metódy Snoezelen s inými relaxačnými technikami. U skupiny, ktorá absolvovala stretnutia v multisenzorickej miestnosti, sa prejavili výraznejšie pozitívne efekty nielen v úrovni pociťovanej bolesti, ale aj v oblastiach ako sebadôvera či kvalita života....