Skip to main content

Snoezelen prostredie vytvára priestor pre relaxáciu a intimitu

Rozhovor vznikol dňa 14. októbra 2013 v Spojenej škole internátnej pre deti so zrakovým postihnutím na Svrčej ulici v Bratislave. Zástupkyňa riaditeľa a školská psychologička nám porozprávali o benefitoch, ktoré multisenzorická miestnosť prináša nevidiacim a slabozrakým deťom v internátnom prostredí. Rozhovor pripravili a viedli Mgr. Zuzana Pavlíková a M. A. Peter Mészáros....