Skip to main content

Výber vhodných aktivít u osôb s poruchou autistického spektra

Autorka v tomto texte predstavuje výber vhodných pomôcok pre osoby s autizmom a Aspergerovým syndrómom. Sumarizuje obľúbené a dôležité komponenty pre stimuláciu zraku, sluchu, hmatu, čuchu, chuti i propriocepcie a vestibulárneho systému. Uvádza i príklady použitia a pozitívne efekty jednotlivých pomôcok na klientov s autizmom.

Osoby s autizmom nedokážu správne spracovať zmyslové stimuly, sú hypo alebo hyper reaktívni na prichádzajúce stimuly. Mnohí sú až posadnutí sebastimuláciou. Bez primeranej stimulácie môžu jednotlivci ako náhradu nájsť východisko v sebapoškodzovaní, hneve alebo repetitívnom správaní. Toto správanie ovplyvňuje a zasahuje do každodenných aktivít. Forma intervencie zameraná na redukciu a predchádzanie týmto rysom je práve metóda Snoezelen a multisenzorické prostredie, ktoré poskytuje jednotlivcom možnosť kontrolovať, manipulovať, zintenzívňovať alebo redukovať stimuláciu v bezpečnom prostredí.

Zmyslová stimulácia

Zraková stimulácia

Zraková stimulácia patrí medzi najčastejšie využívanú stimuláciu v multisenzorickej miestnosti. Na klienta pôsobia podnety nenachádzajúce sa v bežnom prostredí.

Pomôcky v bielej relaxačnej miestnosti, ktoré sa najčastejšie využívajú pri aktivitách zrakovej stimulácie sú nasledovné:

 • solárny projektor s vymeniteľnými tématickými kotúčmi, napríklad obláčikové nebo, podmorský svet, les v rôznom ročnom období, pestrofarebné motýle a pestrofarebný kotúč s olejovými farbami,
 • zrkadlová guľa a farebný reflektor vytvárajúci svetelné stopy na stenách miestnosti,
 • vodný bublinkový valec s interaktívnym ovládačom, prostredníctvom ktorého sa dajú meniť farby bublinkového valca,
 • zrkadlové pozadie bublinkového valca, ktoré umocňuje zrakovú stimuláciu,
 • optické vlákna – nainštalované buď v tvare vodopádu v rohu miestnosti, alebo položené voľne na podložke, plynule meniace svoju farbu, s ktorými sa dá manipulovať a sú pre klienta bezpečné,
 • interaktívne panely so svetelnými efektmi – dotyková stena s farebnými tlačidlami, pri stlačení ktorých sa zasvietia svetlá príslušnej farby, používa sa na rozlišovanie, priraďovanie a učenie sa farieb,
 • farebné osvetlenie,
 • dotyková lampa (plazma valec),
 • UV lampa a fosforeskujúce predmety,
 • svetielkujúce interaktívne loptičky,
 • hviezdna obloha nainštalovaná na strope miestnosti – svetielka v kombinácii s priesvitnou látkou v tvare baldachýnov,
 • bublistroj – pozorovanie, fúkanie, chytanie padajúcich bubliniek.

Sluchová stimulácia

Neodmysliteľnou súčasťou Snoezelenu je hudba, ktorá dotvára celkovú atmosféru. Výber hudby treba starostlivo zvoliť a prispôsobiť ju potrebám klienta.

Používa sa rôzna relaxačná hudba (zvuky prírody, zvuky mora, dážď, zvuky lesa, spev vtákov, delfíny alebo iné zvieratá, a pod.), hudba pre deti, rytmická hudba s variáciou tónov a rytmov, využiť sa dajú aj rôzne hudobné, najmä perkusné nástroje.

Pri aktivitách na sluchovú stimuláciu sa používajú aj špeciálne pomôcky a interaktívne panely so zvukovými efektmi ovládané počítačovým programom, ktorý ovplyvňuje jednotlivé zariadenia:

 • ozvučená kocka, ktorá hovorí farby, rôzne tvary a obrazy v závislosti od polohy,
 • dotyková stena so zvukovými efektmi,
 • emocionálna stena s tlačidlami a ľudskými zvukmi ( 🙂 smiech, 🙁 smútok),
 • piano matrac – molitanový matrac s interaktívnymi klávesami, ktoré môžu klienti stláčať rukami alebo nohami. Dajú sa na ňom navoliť rôzne zvuky a tóny, napríklad zvuky zvierat, ľudské zvuky a zvuky prírody.

Pomôcky sa využívajú na rozvoj porozumenia príčiny a následku, na rozvoj sluchovej schopnosti rozlíšenia jednotlivých zvukov, na rozvoj kognitívnych schopností, najmä pamäte. Rovnako sú veľmi vhodné a možno ich použiť aj pri systematickej desenzibilizácii u hypersenzitívnych klientov na zvukové podnety a zvlášť na určité zvuky.

Hmatová (taktilná) stimulácia

Samotné Snoezelen prostredie poskytuje veľký počet hmatových skúseností (jemné deky, vankúše, čalúnenie stien a podlahy), ako aj rôzne vybavenie:

 • dotyková stena s rôznymi štruktúrami a kvalitami povrchov – dotykové valčeky z rôznych materiálov, jemné hubky, kefky, látky rôznej štruktúry a mäkkosti, studené reťaze, hladká fólia, šnúrky, mop, a pod.,
 • dotykové pexeso – s dvojicami rôznych hladkých, mäkkých, drsných povrchov, ktoré sa dajú priraďovať buď so zrakovou kontrolou, alebo bez zrakovej kontroly, kedy musí klient nájsť rovnakú dvojicu iba na základe hmatu,
 • masážno-vibračný prístroj,
 • masážne loptičky a loptičky rôznych povrchov a tvrdosti,
 • pierka, plyšové a gumené hračky.

Na hmatovú stimuláciu sa dajú využiť aj ďalšie pomôcky – modelovacie hmoty, špongie, kefky, pierka, prírodniny, prírodné vlákna, vrecúška naplnené pieskom, ryžou a iným materiálom.

Sú klienti s rôznou citlivosť na dotyky, niektorí ich veľmi obľubujú a vyžadujú si masáže cez oblečenie alebo aj na holé telo. Niektorí sú naopak na dotyky veľmi senzitívni, odmietajú určité povrchy alebo masáže. Vtedy treba postupovať opatrne a znižovať senzitivitu, začať najskôr so stimuláciou proprioceptívneho systému – hĺbkovým vnímaním, intenzívnym hlbokým tlakom a neskôr prechodom na povrchové dotyky.

Vibračná stimulácia

Na vibračnú stimuláciu je možné použiť ľudský hlas, ruky, vibračné hračky, vibračné vankúše, elektrické prístroje a strojčeky, hudobné nástroje produkujúce hlboké basové tóny. Zásadou je práca na podložke, začať je treba pri končatinách, nie v strede tela a pokračovať smerom od nôh ku hlave. Aby sa nezvýšil patologický tonus, stimulovať treba pozdĺž kostí, nie svaly.

Čuchová stimulácia

Snoezelen je vynikajúcim miestom pre zážitok z vôní a aromaterapiu. Využívajú sa vonné oleje, ktoré sa kvapkajú do aromadifuzéra. Napríklad:

 • eukalyptus – pôsobí povzbudzujúco a pomáha pri uvoľnení,
 • levanduľa, jasmín, ruža – pôsobí uvoľňujúco a harmonizuje,
 • pomaranč, citrón, limetka – pôsobí osviežujúco, inšpiruje, rozveseľuje,
 • vanilka – navodzuje pocit bezpečia, vhodná je pre malé deti.

Je možné použiť rôzne potraviny s výraznou vôňou ako pomaranč, jablko, kvety, škoricu, alebo vrecúška naplnené voňavými sušenými bylinami.

Vonné oleje na vytvorenie príjemnej vône a atmosféry je dobré použiť ešte pred vstupom klienta do miestnosti.

Chuťová stimulácia

Možné je tiež jednoducho použiť nápoje a potraviny, drobné pochutiny rôznych chutí (sladké, slané, kyslé, horké, korenisté) a skúšať ich po dosiahnutí stavu relaxácie.

Stimulácia vestibulárneho a proprioceptívneho systému

Vestibulárna stimulácia zahŕňa najmä zmeny polohy, rytmické hojdavé pohyby do strán, rytmické hojdavé pohyby dopredu a dozadu, pohyby hore – dole, otáčanie sa okolo niekoho, alebo otáčanie sa na mieste okolo vlastnej osi.

Na stimuláciu vestibulárneho systému v bielej relaxačnej miestnosti sa využíva najmä vodná posteľ, relaxačná hojdacia sieť, polohovací vak a mäkké podlahové a nástenné čalúnenie kvôli polohovaniu, bezpečnosti a pohodliu.

Na stimuláciu proprioceptívneho systému u klientov, ktorí si vyžadujú silné podnety, sa v bielej relaxačnej miestnosti okrem hlbokého tlaku a objatí využíva aj záťažová prikrývka.

Záťažová prikrývka má uplatnenie pre širokú škálu diagnóz u detí či dospelých, najmä s PAS, epilepsiou, mentálnym postihnutím, poruchami správania, či agresívnym syndrómom. U osôb s PAS bola dokázaná nerovnováha tvorby neurotransmiterov – dopamínu a serotonínu, ktoré slúžia na prenos vzruchov v CNS (centrálny nervový systém). Dopamín zohráva rozhodujúcu úlohu v motorických funkciách mozgu a pri spracovaní informácií v kognitívnych funkciách mozgu. Serotonín sa podieľa na vzniku nálad. Jeho nedostatok spôsobuje zmeny nálad, poruchy správania, poruchy spánku, podráždenosť, agresivitu.

Účinok záťažovej prikrývky, ktorá má rovnomerne rozloženú zapuzdrenú záťaž je v tom, že pôsobí miernym a rovnomerným tlakom na svaly, kĺby, šľachy a kosti, čím stimuluje receptory CNS, ktoré reagujú na tento hĺbkový tlak zvýšenou tvorbou neurotransmiterov, najmä serotonínu a dopamínu.

Používajú sa napríklad prikrývky s 11 kilogramovou záťažou v polohe ľahu na chrbte, kedy je klient prikrytý od nôh do polovice trupu, vynímajúc tak oblasť srdca. Výsledkom používania záťažovej prikrývky je celkové upokojenie najmä hyperaktívnych klientov, potlačenie agresívnych a autoagresívnych prejavov, úprava emočných problémov a schopnosť dlhšie udržať pozornosť.

Vestibulárna a proprioceptívna stimulácia v hravej dobrodružnej miestnosti

Na stimuláciu a aktivity slúžia najmä pomôcky ako gulôčkový bazén, trampolína, schody, šmýkačky, preliezky, tunely, visiace hojdačky (jednobodové, dvojbodové, štvorbodové), dutý valec, kužeľ, fitlopty a rovnovážne podložky.

Cieľom aktivít je najmä rozvoj pohybových schopností, jemnej a hrubej motoriky, pohybovej obratnosti, koordinácie tela, rozvoj rovnováhy, odstránenie strachu z výšky a zo zmeny polohy, z chôdze po schodoch, úprava nevhodných pohybových vzorcov, prepájanie pravej a ľavej hemisféry, ako aj zážitok z nových skúseností a nácvik nových pohybových aktivít.

Miestnosť poskytuje veľmi veľa aktivít, pohybových hier a cvičení na senzorickú integráciu. Dá sa tu zostaviť dráha, ktorú musí dieťa absolvovať, pričom musí napríklad prejsť po masážnych pologuliach, skákať na trampolíne, prekračovať prekážky, prejsť samostatne po kladine, preliezť cez tunel, vyliezť na rebriny, za súčasného hojdania na hojdačke hádzať lopty do nádoby, vyjsť po schodoch, spustiť sa na sklze priamo do gulôčkového bazéna, a pod.

Relaxácia

Ak chceme, aby sa klient upokojil a relaxoval, musíme vedieť ako toleruje jednotlivé stimuly. Je dôležité, aby neboli naraz pustené všetky zariadenia, lebo by mohlo dôjsť k prestimulovaniu. Na zlepšenie schopnosti relaxovať sa využívajú rôzne relaxačné techniky a pomôcky. Je možné ležať na obľúbenom mieste v miestnosti, napríklad v relaxačnej hojdacej sieti, na polohovacom vaku alebo čalúnenom podstavci. Pocit relaxácie navodzuje jemná relaxačná hudba v pozadí a tlmené farebné svetlo. Použitý môže byť napríklad aj jeden svetelný efekt – bublinkový valec alebo projekcia z projektorov s pomaly plynúcimi obrázkami – spolu s hudbou (napr. obrázky lesa – použitie zvukov prírody, spevu vtákov; obrázky rybičiek – zvuky mora, delfínov, a pod.). U niektorých klientov, ktorí obľubujú dotyky, je možné popri relaxácii využiť masáže (masážnymi loptičkami, alebo s použitím masážnych olejov, krémov) a aromaterapiu.

 

Zdroj:

Mgr. Daniela Ponechalová. Snoezelen pre deti a mladých ľudí s poruchou autistického spektra. Príručka vhodných terapií pre klientov s PAS a príklady dobrej praxe, vydalo Autistické centrum Andreas, ISBN 978-80-970549-8-4.

Zdroj ilustračného obrázku: www.snoezelen.info