Skip to main content

ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP SNOEZELEN A NÁCVIK TECHNÍK

Rozširujúce školenie k problematike Snoezelen zamerané na rozšírenie zručností pri práci s klientmi v multisenzorickom prostredí (varianty pre rôzne cieľové skupiny).

Prihláška na školenie

Názov školenia:

Zážitkový workshop Snoezelen a nácvik techník

Termín školenia: 1.6.2023

Čas školenia: od 9:00 do 17:00 s hodinovou prestávkou na obed

Miesto školenia: Spojená škola internátna, Trenčín

POZOR ZMENA: tento polrok školíme na Spojenej škole internátnej, Ľudovíta Stárka 12, Trenčín-Zlatovce, mapa

Pre koho je školenie určené:

Školenie je určené pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, zamestnancom zariadení sociálnych služieb, iným pracovníkom pomáhajúcich profesií, prípadne ďalším záujemcom.

Podmienky účasti na školení:

Absolvovanie úvodného školenia “Teória práce v multisenzorickom prostredí” , prípadne iného ekvivalentného školenia k danej téme.

Obsahová náplň školenia:

Praktický zážitkový kurz navazuje na Snoezelen I a II, rozširuje aj Snoezelen III – štruktúrované jednotky. Jeho cieľom je upevniť vedomosti z predchádzajúcich kurzov, zažiť si a lepšie osvojit zručnosti pri práci s klientmi v multisenzorickom prostredí. Je zameraný na rozšírenie zručností k vedeniu klienta pri aktivitách Snoezelenu, budú predstavené pomôcky na rozvoj zmyslov, účastníci si ich vyskúšajú a budú mať možnosť nácviku vedenia aktivity v Snoezelen v skupinkách, ktoré utvoríme. Následne prebehne vzájomná spätná väzba a komentáre k ďalším variantom prevedenia pre rôzné cieľové skupiny. Na záver prebehne zážitková relaxačná Snoezelen jednotka.

Akreditácia: 

Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – Osvedčenie (bude zaslané do 5 pracovných dní v elektronickej forme na e-mail účastníka).

Cena školenia: 99 EUR (poplatok sa hradí vopred)

Prihlásenie sa: prosím, vyplňte online prihlášku. V prípade otázok k organizácii školenia nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 915 905 699 alebo na nadezda.okenicova@3lobit.sk.

Pre viac informácií k obsahu školenia kontaktujte lektorku Mgr. Dagmar Mega na dagmar.mega@3lobit.sk, prípadne telefonicky na čísle +420 605 273 426.

Maximálny počet účastníkov: 12 (minimálny počet účastníkov: 8)

* * * * *

Školenie vedie: Mgr. Dagmar Mega

Držiteľka medzinárodného certifikátu Snoezelen – Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse

Snoezelenu sa venuje od roku 2009, keď postupne v jej materskej organizácii – Akropolis v Uherskom Hradišti – vznikol komplex troch Snoezelen miestností, kde vedie programy pre osoby s postihnutím, ako aj bežnú populáciu – rodičov s deťmi, skupiny detí z materských i základných škôl i seniorov. Skúsenosti nadobudla prevažne vo Veľkej Británii na odborných stážach a ďalších konferenciách a workshopoch. Venuje sa ďalšiemu vzdelávaniu dospelých, pôsobí ako lektor, poradca a metodik v oblasti zmyslového vnímania, rozvoja kognitívnych funkcií, inklúzie a soft skills. Pri terapeutickej práci vychádza z princípov adleriánskej psychológie. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – odbor filozofia a germanistika s doplnením pedagogického minima pre výučbu nemčiny a základov spoločenských vied.Úhrada školenia/ webinára

Cena školenia/webinára sa hradí VOPRED po potvrdení prihlášky zo strany 3lobit, o. z. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku Vám bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby uvediete vo variabilnom symbole číslo faktúry, v špecifickom symbole dátum školenia/webinára a do poznámky pre prijímateľa platby Priezvisko účastníka.

Storno podmienky

Ak sa účastník odhlási zo školenia/webinára viac ako 7 kalendárnych dní (vrátane) pred dátumom konania školenia/webinára, vraciame 100% účastníckeho poplatku. Ak sa účastník odhlási zo školenia/webinára menej ako 7 kalendárnych dní pred dátumom konania školenia/webinára, účastnícky poplatok možno vrátiť len v prípade, že na miesto účastníka nastúpi jeden z ďalších záujemcov na čakacej listine, inak účastnícky poplatok nevraciame. Záujemcu (a jeho/jej platbu) však možno presunúť na v poradí nasledujúce školenie/webinár, v prípade, ak je k dispozícii voľné miesto.