Skip to main content

Skúsenosti matiek s kojením dieťaťa v Snoezelen miestnosti

V texte nájdete bližšie informácie o jednom z prvých výskumov zameraných na využívanie Snoezelen miestnosti kojacimi matkami. Štúdia bola realizovaná v nemocnici, kde mali matky s novorodencami do miestnosti voľný prístup. Výsledky štúdie dokázali, že využívanie multisenzorického prostredia malo pozitívny efekt na matku i dieťa, a pomohlo pri prekonaní počiatočných problémov pri kojení.

Úvod

V rámci témy využitia Snoezelen miestnosti pre tehotné ženy by sme chceli upozorniť na zistenia štúdie ohľadom skúseností žien, ktoré počas hospitalizácie krátko po pôrode využili Snoezelen miestnosť pri kojení svojho novonarodeného dieťaťa. Štúdia nadväzuje na pilotný projekt Osborne Park Hospital a iniciatívu pôrodných asistentiek pre využitie Snoezelen miestnosti u tehotných žien v danej nemocnici.

Popis Snoezelen miestnosti

Každá Snoezelen miestnosť je jedinečná na základe cieľovej skupiny jej využitia, preto má aj Snoezelen miestnosť budovaná pre účely využitia tehotnými ženami svoje špecifiká. Ďalej popíšeme pre inšpiráciu konkrétne vybavenie a vzhľad Snoezelen miestnosti v Osborne Park Hospital. V miestnosti dominuje najmä farebnosť stien asociovaná s  narodením a prírodou, a to v tónoch zelenej, hnedej, terakotovej a žltej. Priestor na sedenie je vybavený pohovkami a stoličkou s pohodlnými opierkami, pred ktorými sa nachádza jemný koberec a štvorcové taburetky pre pohodlie s možnosťou vyloženia nôh. Základom vybavenia miestnosti sú solárny projektor a optické vlákna. Zaujímavým prvkom vybavenia je akvárium s tropickými rybičkami a vodnými rastlinami. Atmosféra miestnosti je doplnená zvolenou hudbou a aromaterapiou.

Výskumná vzorka a výskumná procedúra

Výskumnú vzorku štúdie tvorili matky, ktoré sa rozhodli počas svojho pobytu v nemocnici po pôrode navštíviť Snoezelen miestnosť s cieľom kojiť v nej svoje dieťa. Informácie o tom, že Snoezelen miestnosť sa v nemocnici nachádza boli prezentované na nástenkách či letákoch na chodbách a priamo v nemocničných izbách. Zdravotné sestry odporúčali Snoezelen miestnosť a možnosť relaxácie v nej najmä matkám, ktoré kojili, boli unavené a podráždené z nedostatku spánku či trpeli na vysoký krvný tlak. Snoezelen miestnosť sa v nemocnici používala vždy iba pre jednu klientku v určitom časovom rozmedzí. Všetky ženy, ktoré navštívili Snoezelen miestnosť so zámerom kojiť v nej svoje dieťa sa mali zapísať do knihy návštev aj s príslušným dátumom pobytu. O tri týždne neskôr boli 44 ženám zaslané informačné listy ohľadom participácie na výskume. Nakoniec sa výskumných rozhovorov zúčastnilo 11 žien. Ženy boli vo veku od 23 do 31 rokov a všetky žili v partnerskom vzťahu. Rozhovory boli uskutočnené v časovom rozmedzí od 4 do 11 týždňov od pôrodu dieťaťa a viedla ich pôrodná asistentka, ktorá nebola súčasťou klinickej starostlivosti daných matiek počas ich tehotenstva ani po pôrode.

Výskumná metóda

Metódou štúdie autorov Huck, Summers, White a Jones bolo pološtruktúrované interview pozostávajúce z piatich otvorených otázok, ktoré mali podporiť zdieľanie skúseností žien pri kojení svojho dieťaťa v Snoezelen miestnosti. Konkrétne znenie otázok interview bolo:

 • „Povedzte o vašej skúsenosti s kojením vášho dieťaťa počas pobytu v nemocnici…“
 • „Povedzte o vašej skúsenosti s kojením vášho dieťaťa v Snoezelen miestnosti…“
 • „Čo sa Vám páčilo / nepáčilo v Snoezelen miestnosti?“
 • „Odporučili by ste Snoezelen miestnosť aj iným ženám?“

Taktiež boli v rozhovoroch využité aj vyzývacie otázky, ako napríklad: „Môžete nám o tom povedať viac?“, „Môžete to viac rozviesť?“. Rozhovory trvali od 45 minút do 90 minút, v závislosti od toho ako otázky dokázali rozvinúť jednotlivé rozprávania žien o svojich skúsenostiach. Všetky rozhovory boli nahrávané a doslovne prepísané.

Výskumné zistenia

Vo výskumnej štúdii autorov Huck, Summers, White a Jones zdieľalo jedenásť žien svoje skúsenosti ohľadom využitia Snoezelen miestnosti ako priestoru pre kojenie svojho dieťaťa v období tesne po jeho narodení. Výskumná vzorka matiek sa zhodla v tom, že pobyt v Snoezelen miestnosti bol pre nich pozitívnym zážitkom a pôsobil na ne relaxačne, pričom by rady nielen Snoezelen znova navštívili, ale odporučili by pobyt v ňom aj iným matkám. Väčšina matiek využila Snoezelen miestnosť z dôvodu problematického bolestivého kojenia a nepokojnosti dieťaťa.

Z analýzy prepisov rozhovorov vyplynuli dve hlavné témy obsahujúce sedem základných skúseností matiek. Identifikovanými hlavnými témami a subtémami v súvislosti so skúsenosťou kojenia dieťaťa v Snoezelene boli:

 • „Prináša relaxáciu pre kojace matky“
 •  Prináša oddych pre matku
 •  Umožňuje kontrolu vo svojom vlastnom priestore
 •  Poskytuje tiché prostredie s domáckou atmosférou
 • „Umožňuje zamerať sa na kojenie“
 •  Umožňuje zamerať pozornosť jeden na jedného
 •  Zamedzuje fyzickému vystaveniu pred ostatnými
 •  Nachádza sa ďaleko od zvedavých hodnotiacich očí ostatných
 •  Umožňuje bezpečné kojenie osamote s vedomím toho, že pomoc je nablízku

Možnosť využiť Snoezelen miestnosť v začiatočnej fáze kojenia dieťaťa bola pre matky pozitívnou skúsenosťou. Pre mnohé bola táto skúsenosť v Snoezelen miestnosti bodom zlomu, ktorý preklenul počiatočné problémy s kojením. Matky tu nadobudli sebadôveru spojenú s pozitívnymi prejavmi dieťaťa pri kojení. Matky, ktorých dieťa bolo nepokojné zaznamenali v Snoezelen miestnosti zlepšenie jeho prejavov, spokojnosť a utíšenie.

Záver

Zásadným zistením štúdie autorov Huck, Summers, White a Jones je, že pozitívna skúsenosť s kojením dieťaťa v Snoezelen miestnosti uľahčuje matkám prvotné fázy kojenia. Je viac pravdepodobné, že spokojná a oddýchnutá matka bude úspešná v počiatočnej fáze kojenia, jej dieťa bude pokojné a matka si tak dokáže vypestovať sebadôveru v tom, že dokáže úspešne kojiť aj po odchode z nemocnice do domáceho prostredia.

 

Zdroj:

HAUCK, Y.L.; SUMMERS, L.; WHITE, E.;  JONES, CH. 2008. A qualitative study of Western Australian women’s perceptions of using a Snoezelen room for breastfeeding during their postpartum hospital stay. In: Internationl Breastfeeding Journal, 2008, 3:20. ISSN 1746-4358

Preklad: Zuzana Pavlíková

Text bol redakčne krátený.

Zdroj ilustračného obrázku: www.nydailynews.com