Skip to main content

Optické vlákna

V článku nájdete užitočné tipy na využívanie optických vlákien na stimuláciu rôznych zmyslov v Snoezelen miestnosti.

Charakteristika

Optické vlákna pozostávajú zo svetelného zdroja a 1, 2 alebo 3 metre dlhých optických vlákien vychádzajúcich zo zdroja. Jeden celok zvyčajne pozostáva zo 100, 150 alebo 200 prútov optických vlákien. Farba optických vlákien sa mení následkom zmeny farby LED žiarovky vo vnútri svetelného zdroja.

Optické vlákna sú tiež dostupné vo forme závesov, kaskádových fontán a koberca s optickými vláknami. V prípade posledne menovaného je viditeľný iba koniec optického vlákna ako bod svetla zasadený do čierneho alebo farebného koberca. Svetelné body sú usporiadané buď do náhodných vzorov alebo špecifických tvarov – napríklad ako hviezda alebo kruh. Koberec s optickými vláknami sa dá použiť ako stena, podlaha alebo strop. Efektívne sú najmä v malých, tmavých kútikoch použité ako strop. Klienti si môžu ľahnúť dovnútra a pozerať sa na “hviezdy” na oblohe. Zakúpiť možno tiež interaktívne koberce, ktoré reagujú buď na tlak rúk, chôdzu alebo váľanie sa, kedy pri vyvinutí tlaku svetlá menia farbu.

Účely využitia

 • na relaxáciu – optické vlákna sa môžu používať v spojení s inými pomôckami (napr. so stíšenou hudbou na navodenie atmosféry pre relaxáciu)
 • na získanie si pozornosti danej osoby
 • pre zrakovú stimuláciu a sledovanie zrakom (ak optickými vláknami hýbete za účelom ich sledovania zrakom, nezabudnite s nimi hýbať pomaly; v opačnom prípade účastníci nebudú schopní vlákna sledovať)
 • pre dotykovú stimuláciu; osoby môžu vlákna držať, cítiť ich dotyk na tvári alebo rukách, alebo sa môžu nimi omotať
 • motivovať účastníkov k držaniu predmetov
 • na cvičenie si prepínania farieb, ak sú optické vlákna napojené na interaktívny ovládač
 • na precvičovanie si kognitívnych zručností – napríklad farieb, hore/dolu, dopredu/dozadu (hýbte vláknami do rôznych polôh)

Ako používať optické vlákna na stimuláciu rôznych zmyslov

Dotyk

 • cítiť jednotlivé prúty optických vlákien
 • omotať si optické vlákna okolo ramien, rúk, nôh; ak robí účastníkom dobre pocítiť optické vlákna na určitých častiach tela

Pohyb

 • držte optické vlákna v rôznych polohách a povzbudzujte tak účastníkov k pohybom rúk a naťahovaním sa za vláknami

Zrak

 • sledujte optické vlákna z určitej vzdialenosti alebo zblízka; zaznamenali účastníci ich pôsobenie z diaľky? Je pre účastníkov zaujímavejšie, keď sú vizuálne efekty v ich blízkosti?
 • ak je celkový efekt pre niekoho príliš intenzívny, ponúknite mu sledovať iba jeden z prútov
 • meňte počet prútov, ktoré majú účastníci pozorovať
 • pozorujte reakcie na optické vlákna; dávajú účastníci najavo radosť alebo nechuť k určitej farbe?

Sluch

 • reagujú účastníci na jemný šum pri zatrasení vláknami?

Vôňa

 • nedá sa aplikovať

Ďalšie spôsoby využitia

 • namaľujte na bielo koleso z bicykla alebo vozíka; pripevnite ho na strop; upevnite na strop svetelný zdroj; zaveste na koleso optické vlákna a nechajte ich konce dopadať do tvaru svetielkujúceho kruhu, do ktorého sa dá sadnúť; napojte optické vlákna na interaktívny ovládač, aby sa dali ľubovoľne meniť farby (Yooralla Glenroy)
 • prevlečte vlákna cez obrúčky, sitká a stĺpiky a vytvorte tak závesy a vodopády (Richard Hirstwood)
 • ak má niekto tenké oblečenie, pretiahnite vlákno cez rukáv, aby bolo možné vidieť svetlo pohybujúce sa po tele a zároveň ho aj cítiť (Richard Hirstwood)
 • urobte na vrchu krabice malé dierky a prevlečte tadiaľ vlákno, aby ste vytvorili osobnú zónu (Richard Hirstwood)
 • vytvorte ďalšie mini-prostredie prevesením vlákien cez závesné kreslo v tvare listu; aby bolo prostredie ešte viac uzavreté, preveste najprv cez kreslo sieť proti komárom alebo baldachýn a následne omotajte optické vlákna
 • bezpečne upevnite svetelný zdroj; potom pod stropom zaveste sieť a pretkajte ju optickými vláknami, aby ste dosiahli efekt stropu s optickými vláknami (Richard Hirstwood)
 • položte vlákna na bielu a čiernu podložku/žinenku; sledujte, či osoby reagujú rozdielne na rôzne pozadia
 • pre ďalšiu dotykovú stimuláciu omotajte vlákna okolo určitých častí tela
 • pre optické vlákna vyrobte malý ručný vozík; do najvrchnejšej priehradky uložte optické vlákna; celá jednotka sa dá na vozíku ľahko presúvať, takže zariadenie sa dá využiť na rôznych miestach

Lacnejšie každodenné alternatívy

 • kúpte si lampu z optických vlákien
 • choďte na ohňostroj
 • navštívte miesta s vianočnou výzdobou
 • navštívte klenotníctvo; kúpte lesknúce sa šperky

 

Zdroj:

Multisensory Rooms and Environments; Controlled Sensory Experiences for People with Profound and Multiple Disabilities, Susan Fowler, 2008, Jessica Kingsley Publishers

Text bol redakčne krátený.

Zdroj ilustračného obrázku: pennlive.com