Skip to main content

Senior centrum Bernardus v Amsterdame

Text predstavuje známe holandské centrum Bernardus, ktoré slúži seniorom s Alzheimerovou chorobou a ďalšími formami demencie. Dôraz je kladený na prácu s metódou Snoezelen u tejto skupiny klientov. Autorka na základe návštevy tohto zariadenia približuje akým spôsobom sú vybavené jednotlivé priestory, ktoré slúžia pre Snoezelen, a akým spôsobom ich terapeuti využívajú na stimuláciu zmyslov klientov s demenciou.

Snoezelen môže mať určité podobnosti s “dobrodružnými” voľnočasovými centrami, ktoré slúžia deťom. U dospelých klientov však súvisí viac s prostredím, v ktorom možno ponúknuť masáže, aromaterapiu, počúvanie hudby alebo “návštevu” zaujímavých miest.

V rámci certifikovaného školenia usporiadaného organizáciou World Wide Snoezelen som na jeseň roku 2008 absolvovala prehliadku senior centra v Amsterdame, v ktorom sa liečia pacienti s demenciou. Obohatená o poznanie a zážitky vám chcem ponúknuť jednu z foriem využitia Snoezelenu u pacientov s demenciou. Holandská Snoezelen terapeutka Ilse Achterberg mi poskytla množstvo užitočných informácií, sprevádzala ma celým zariadením aj s podrobným výkladom o možnostiach poskytovania liečby a rehabilitácie klientom.

Senior centrum Bernardus zabezpečuje pacientom s demenciou dlhodobý pobyt v lôžkovej časti zariadenia a denný pobyt v jeho ambulantnej časti. Celé zariadenie je prispôsobené každodenným podmienkam, všetci pacienti majú vlastnú izbu, do ktorej vchádzajú z chodby. Táto je zariadená ako prírodný exteriér, ktorý dopĺňajú rôzne dekoračné religiózne predmety. Každá izba je veľmi špecifická a podľa toho má i vlastné charakteristické prvky. V izbách nechýbajú symboly a predmety, obrazy, fotografie z detstva a starožitný nábytok. V rámci denného režimu sa konajú ranné komunitné stretnutia, potom nasledujú jednotlivé terapeutické činnosti ako ergoterapia, muzikoterapia, arteterapia, samoobslužné aktivity, kognitívny tréning a Snoezelen terapia.

Snoezelen ako exteriér

Celý chodbový priestor v dennej časti zariadenia pôsobí ako exteriér. Svojim výrazom pripomína park s lavičkami, kde sa nachádza veľa zelene vo forme umelých stromov. V centrálnej časti je malé námestie s kaviarňou a malé jazierko, cez ktoré vedie mostík. V pozadí znie príjemná hudba a priestor rozvoniava vôňou z aromadifuzéra. Máte pocit, že ste v miniatúrnom mestečku. Počas dňa sa pacienti spoločne stretávajú v kaviarni pri šálke čaju a pod vedením skúseného muzikoterapeuta si spoločne zaspievajú všetkým známe piesne. Priestor im ponúka pokojné a zároveň podnetné prostredie. Po skončení doobedňajšieho programu nasleduje obed, po ktorom klienti pokračujú v jednotlivých sektoroch v ďalších aktivitách.

Snoezelen ako interiér

V tomto prípade už ide o samostatne zariadenú Snoezelen miestnosť. Mnohí pacienti sa počas dňa v Snoezelen miestnosti prestriedajú. V miestnosti je s nimi vždy jeden terapeut, ktorý má na starosti celý chod Snoezelenu. Pri práci s pacientmi s demenciou nechýbala špeciálna vaňa s výklopným otvorom, vďaka ktorému sa do nej bez ťažkostí môžu dostať aj imobilní pacienti. Miestnosť pôsobí trochu stiesnene, ale jej vybavenie je veľmi praktické a profesionálne.

Vybavenie miestnosti

Vybavenie miestnosti zahŕňa vibroakustický vak, projektor s obrázkami, hviezdne nebo s optickými vláknami, bublinkový valec, prenosný vozík s audiotechnikou, rôzne plyšové hračky, dotykové predmety, aromadifuzér, bublistroj, závesy, stropné dekoračné látky, obrazy na stenách. Obrazy sú veľkých rozmerov, aby predstavovali kontakt s realitou a vyvolávali pocit vonkajšieho prostredia.

Špecifická Snoezelen miestnosť

Ďalším druhom multisenzorického prostredia pre pacientov s demenciou je (nazvem ju) špecifická Snoezelen miestnosť. Jej súčasťou je veľký stôl so stoličkami, ktorý stojí v strede a pre pacientov je neoddeliteľnou súčasťou Snoezelen terapie. Slúži pre úvodné posedenie s ponukou rôznych druhov jedál alebo malého občerstvenia. Takto navodená atmosféra pacientom pomôže uvoľniť sa. Prostredníctvom ochutnávania všetkého, čo má pacient rád, dochádza k stimulácii zmyslov. Atmosféra v miestnosti je dotvorená príjemnou hudbou, zaujímavou vôňou, ktorá vyvoláva u pacienta pozitívne spomienky, práve ako v reminiscenčnom štádiu. Pacient môže ovoniavať rôzne druhy jemu príjemných vôní. Nielen atmosférou, ale aj interiérovými doplnkami sa celý zážitok Snoezelenu len umocňuje. V tomto prípade sú súčasťou interiéru starožitné predmety, prevažne staré plechovky, dózy, obrazy, vázy, mlynčeky, žehličky, kuchynské váhy a rôzne iné dekorácie.

 

Autorka: Mgr. Andrea Valentová