Skip to main content

Koncepcia Snoezelen a jej využitie u tehotných žien

V tomto texte nájdete zhrnutie výskumu, zameraného na využívanie Snoezelen miestnosti novou cieľovou skupinou – tehotnými ženami. Výsledky výskumu poukazujú na pozitívne efekty Snoezelenu na túto cieľovú skupinu. Respondentky odpovedali, že Snoezelen im poskytol priestor pre rozptýlenie, relaxáciu, možnosť kontroly prostredia, bezpečie a pohodlie.

Úvod

Koncepcia Snoezelen sa realizuje v rôznych typoch miestností, ktoré sú vytvorené tak, aby podporovali relaxáciu a pohodlie. Snoezelen miestnosti prežívajú medzinárodný boom najmä vďaka ich využitiu u ľudí s detskou mozgovou obrnou, u geriatrických pacientov, pri paliatívnej liečbe, v konečných štádiach Alzheimerovej choroby, u novorodencov, pri vážnych ochoreniach detí a u ľudí trpiacich chronickou bolesťou. Snoezelen miestnosti poskytujú klientom multisenzorickú stimuláciu, pričom kombinujú zrakové, sluchové, taktilné a čuchové podnety. V západnej Austrálii bolo vybudovaných okolo 65 Snoezelen miestností, ale tá v Osborne Park Hospital bola špeciálne vytvorená pre tehotné ženy. Projekt budovania Snoezelen miestnosti v nemocnici pre tehotné ženy sa začal v roku 2004, kedy bola na Snoezelen miestnosť prerobená pôvodne nepoužívaná stereo izba.

Špecifický charakter Snoezelen miestnosti pre tehotné ženy

Snoezelen miestnosť obsahovala hlavne rôzne druhy nábytku, solárny projektor premietajúci rôzne svetelné útvary na stenu,optické svetelné vlákna meniace farbu, akvárium s tropickými rybičkami, CD prehrávač a aromaterapeutické pomôcky. V miestnosti boli použité jemné zemité odtiene farieb – zelenej, hnedej, tarakotovej a žltej. Tieto farby boli použité cielene pre ichspojenie s prírodou a narodením. Pacientky boli vedené k tomu, aby používali multisenzorickú miestnosť v období prenatálnej starostlivosti najmä pri zvýšení krvného tlaku, v prvých štádiach pôrodných bolestí, v začiatkoch kojenia dieťaťa, a pre oddych v postnatálnom období aktívnej starostlivosti o dieťa. Odporúčaná dĺžka pobytu v Snoezelen miestnosti je aspoň 40 minút, tehotné ženy strávili v multisenzorickej miestnosti priemerne jednu až dve hodiny. Vybraná doplnková terapia vykonávaná v Snoezelen miestnosti sa zameriavala najmä na zvýšenie pocitu autonómie a kontroly počas hospitalizácie.

Výskumný projekt “využívanie Snoezelen miestnosti tehotnými ženami”

Dr. Yvonne Hauck v spolupráci s pôrodnými asistentkami z Osborne Park Hospital zahájili výskumný projekt “Využívanie Snoezelen miestnosti tehotnými ženami”. Dizajn kvalitatívnej analýzy poskytol vhľad do fenoménu využitia Snoezelen miestností tehotnými ženami a taktiež umožnil identifikovať faktory podporujúce, resp. inhibujúce využitie multisenzorického prostredia. Z rozhovorov so 16 tehotnými ženami vzišlo 6 opakujúcich sa tém, ktoré poskytujú odpovede na otázku, čo môže Snoezelen ponúknuť tehotným ženám. Sú to témy: rozptýlenie, relaxácia, pohodlie, kontrola prostredia, výber doplnkovej terapie a bezpečie v „domáckom“ prostredí.

Záver

Ďalší výskum by sa mal týkať skúsenosti žien, ktoré začali kojiť svoje dieťa v Snoezelen miestnosti. Tento projekt vyšiel z iniciatívy pôrodných asistentiek pracujúcich v danej nemocnici, ktoré týmto ukázali príklad podporujúcej starostlivosti a obhajujúceho prístupu k tehotným ženám.

 

Zdroj:

RIVERS, C.; DOHERTY, K.; HAUCK, Y. 2007. Use of Snoezelen Concept for Maternity Clients. In Australian Nursing Jurnal[online]. September 07, Volume 15, Number 3, p. 35 [cit.2013-02-21]. Dostupné na: EBSCO Host, Academic Search Complete, ISSN 1320-3185.

Preklad: Zuzana Pavlíková

Text bol redakčne krátený.

Zdroj ilustračného obrázku: www.rompa.com