Skip to main content

Poruchy senzorického spracovania a správanie dieťaťa v školskom prostredí

Článok špeciálnej pedagogičky PaedDr. Jany Hrčovej, Ph.D. približuje prejavy porúch senzorického spracovania v prostredí školy. V texte sa dozviete, že deti s poruchou senzorického spracovania môžu vykazovať príliš vysokú i nízku citlivosť na zmyslové podnety a prečítate si ako tieto odchýlky v zmyslovom vnímaní zasahujú do aktivít v rámci školského vyučovania....

ADHD a mentálne postihnutie – Je Snoezelen terapeutickou možnosťou?

Text sa zaoberá nedostatočne preskúmanou problematikou kombinácie mentálneho postihnutia s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD). Uvádza základné prejavy porúch pozornosti a informuje o rôznych terapeutických možnostiach, vrátane metódy Snoezelen. Navrhuje opatrenia, ktoré vám pomôžu nadizajnovať Snoezelen jednotku tak, aby z nej mohli ťažiť práve deti s ADHD a mentálnym postihnutím....