Skip to main content

V multisenzorickej miestnosti pozorujeme u klientov výsledky v predchádzaní problémovému správaniu

Jana Biňovcová
Pri práci s našimi klientmi sa snažíme predchádzať vzniku agresie. Eliminovať spúšťače, ktoré môžu byť u každého iné. U niekoho je to veľké teplo, nesprávne jedlo alebo nevhodné chovanie spolubývajúceho. Ak teda pracovník vidí, že by k problémovému chovaniu mohlo dôjsť, využije Snoezelen miestnosť k relaxácii a ukľudneniu. Rozhovor s garantkou konceptu Snoezelen v Domove pro osoby se zdravotním postižením Sulická Janou Biňovcovou. Predstavte nám, prosím, zariadenie Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická. Domov Sulická poskytuje celoročnú pobytovú…...