Skip to main content

Potešenie, radosť a hra v multisenzorickom prostredí

Pobyt v multisenzorickom prostredí ako prostriedok pre zmeny v mozgu podľa konceptu neuroplasticity – – predstavy o tvárnosti mozgu Text rozvíja teoretickú ideu, podľa ktorej môže intervencia v multisenzorickom prostredí viesť ku zmenám v mozgu. Autor vychádza z konceptu neuroplasticity, teda predstavy o tvárnosti mozgu. Argumentuje, že aktivity v multisenzorickej miestnosti vedú k príjemným zmyslovým skúsenostiam, ktoré následne pozitívne ovplyvňujú mozog jednotlivca a prispievajú k rozvoju jeho schopností....