Skip to main content

Snoezelen pomáha pri budovaní vzťahu s dieťaťom

Rozhovor vznikol dňa 24. septembra 2013 v Detskom domove Svetluška na Kollárovej 29 v Banskej Bystrici, kde sú trvalo či dočasne umiestnené deti s rôznymi formami a stupňami zdravotného znevýhodnenia i deti bez postihnutia. Pracovníčky zariadenia nám v rozhovore priblížili ako im Snoezelen pomáha nadviazať emocionálny kontakt s dieťaťom a v čom prehlbuje vplyv iných intervencií. Rozhovor viedol M. A. Peter Mészáros....

Náhodný kontrolný experiment v oblasti paliatívnej starostlivosti a chronickej bolesti

Text nás oboznamuje s výsledkami jedného z výskumov pôsobenia multisenzorickej miestnosti na pacientov s chronickou bolesťou. Štúdia porovnávala účinky metódy Snoezelen s inými relaxačnými technikami. U skupiny, ktorá absolvovala stretnutia v multisenzorickej miestnosti, sa prejavili výraznejšie pozitívne efekty nielen v úrovni pociťovanej bolesti, ale aj v oblastiach ako sebadôvera či kvalita života....