Skip to main content

SENZORICKÁ INTEGRÁCIA V PEDAGOGIKE A ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKE

Kurz zameraný na senzorickú integráciu a terapiu senzorickej integrácie podľa A. J. Ayres a na jej význam a dôležitosť v procese učenia.

Prihláška na školenie

Názov školenia:

Senzorická integrácia v pedagogike a špeciálnej pedagogike

Termín školenia: 19.10.2024

Čas školenia: od 9:00 do 17:00 s polhodinovou prestávkou na obed

Miesto školenia: Ružomberok, Spojená škola, malé Tatry 3 – pozrieť na mape.

Pre koho je školenie určené:

Jednodenný kurz je určený pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, zamestnancom zariadení sociálnych služieb, iným pracovníkom pomáhajúcich profesií, prípadne ďalším záujemcom. Z kurzu budú benefitovať najmä tí, ktorí prichádzajú do kontaktu s osobami s autizmom, s poruchami správania, s poruchami učenia, prípadne inými cieľovými skupinami osôb.

Obsahová náplň školenia:

Kurz je zameraný na senzorickú integráciu a terapiu senzorickej integrácie podľa A. J. Ayres a na jej význam a dôležitosť v procese učenia. Na kurze získate poznatky o tom, čo je senzorická integrácia a čo sú poruchy senzorickej integrácie. Dozviete sa, aké sú konkrétne prejavy týchto porúch a aký majú vplyv na vzdelávací proces, osvojovanie si základných akademických zručností (čítanie, písanie) a na fungovanie v každodennom živote. Naučíte sa ako tieto poruchy rozpoznať a ako podporovať zmyslové vnímanie s dôrazom na senzorickú integráciu. Ďalej vám poradíme aké aktivity zvoliť na stimuláciu jednotlivých zmyslových systémov s dôrazom na vestibulárny, proprioceptívny a taktilný systém (opomenuté nebudú ani ostatné zmyslové systémy). Rovnako vám poradíme vhodné pomôcky na senzorickú integráciu, prípadne ako upraviť bezprostredné prostredie pre dieťa/žiaka.

Akreditácia: 

Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – Osvedčenie (bude zaslané do 5 pracovných dní v elektronickej forme na e-mail účastníka).

Cena školenia: 89 EUR (poplatok sa hradí vopred)

Prihlásenie sa: prosím, vyplňte online prihlášku. V prípade otázok k organizácii školenia nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 915 905 699 alebo na stefancik@3lobit.sk.

Pre viac informácií k obsahu školenia kontaktujte lektorku PaedDr. Janu Hrčovú, Ph.D. na hrcova@3lobit.sk, prípadne telefonicky na čísle +421 944 565 068.

Maximálny počet účastníkov: 12 (minimálny počet účastníkov: 6)

* * * * *

Školenie vedie: PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.

Držiteľka medzinárodného certifikátu Snoezelen – Medzinárodná doplnková kvalifikácia Snoezelen ISNA-mse

Pôsobí na Spojenej škole (ŠZŠ) v Ružomberku ako pedagóg vykonávajúci špecializovanú činnosť s dôrazom na žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím a ako odborná asistentka na Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku. Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s mentálnym a viacnásobným postihnutím a možnostiam využívania Snoezelenu u rôznych cieľových skupín. Je odbornou garantkou vzdelávacích aktivít občianskeho združenia 3lobit. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).


Úhrada školenia

Cena školenia sa hradí VOPRED po potvrdení prihlášky zo strany 3lobit, o. z. Faktúra so žiadosťou o úhradu zálohovej platby účastníckeho poplatku Vám bude zaslaná e-mailom. Pre identifikáciu platby uvediete vo variabilnom symbole číslo faktúry, v špecifickom symbole dátum školenia a do poznámky pre prijímateľa platby Priezvisko účastníka.

Storno podmienky

Ak sa účastník odhlási z kurzu viac ako 7 kalendárnych dní (vrátane) pred dátumom konania kurzu, vraciame 100% účastníckeho poplatku. Ak sa účastník odhlási z kurzu menej ako 7 kalendárnych dní pred dátumom konania kurzu, účastnícky poplatok možno vrátiť len v prípade, že na miesto účastníka nastúpi jeden z ďalších záujemcov na čakacej listine, inak účastnícky poplatok nevraciame. Záujemcu (a jeho/jej platbu) však možno presunúť na v poradí nasledujúci kurz, v prípade, ak je k dispozícii voľné miesto.