Skip to main content

MULTISENZORICKÁ MIESTNOSŤ NAPOMÁHA V PREDCHÁDZANÍ PROBLÉMOVÉHO SPRÁVANIA

Pri práci s našimi klientmi sa snažíme predchádzať vzniku agresie. Eliminovať spúšťače, ktoré môžu byť u každého iné. U niekoho je to veľké teplo, nesprávne jedlo alebo nevhodné správanie spolubývajúceho. Ak teda pracovník vidí, že by k problémovému správaniu mohlo dôjsť, využije Snoezelen miestnosť k relaxácii a upokojeniu. Rozhovor s garantkou konceptu Snoezelen v Domove pro osoby se zdravotním postižením Sulická v Praha Janou Biňovcovou. Predstavte nám, prosím, zariadenie Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická. Domov Sulická poskytuje…...

Snoezelen u ľudí s demenciou

Uvedená štúdia patrí medzi prvé, ktoré skúmajú vplyv Snoezelen miestnosti na seniorov s demenciou. Text približuje reakcie klientov na jednotlivé komponenty v miestnosti; tieto poznatky možno využiť pri výbere vybavenia do Snoezelen miestnosti pre seniorov s demenciou. Štúdia poukázala na zlepšenie nálady u klientov s demenciou po pobyte v Snoezelen miestnosti a vytvorila základ pre ďalšie výskumy v tejto oblasti....

Snoezelen pre ľudí so zmyslovými poruchami a obmedzenými verbálnymi schopnosťami

Článok poskytuje základné informácie o detskom centre Bloorview MacMillan v Toronte, ktoré patrí medzi priekopníkov vo využívaní metódy Snoezelen v Severnej Amerike. Pracovník centra sa v príspevku podelil o svoje skúsenosti s budovaním a využívaním multisenzorických prostredí rôzneho typu. Poukázal tiež na výhody vytvárania Snoezelen miestností nielen pre deti s postihnutím, ale pre celú komunitu....