Skip to main content

Ako správne pracovať so záťažovými pomôckami

Záťažové pomôcky
Prečo potrebujeme telo “zaťažiť”? Záťažové pomôcky sú dôležitým prostriedkom pri práci terapeutov a špeciálnych pedagógov. Stimulujú propriocepciu, vedú k upokojeniu nervového systému, prípadne pomáhajú rozvíjať zmyslové vnímanie a uvedomovanie si vlastného tela. Najviac používanými záťažovými pomôckami sú záťažové deky, vesty, záťažové vankúšiky alebo záťažové lopty a záťažový had. Za všetko môže mozog Pre správne fungovanie mozgu je nevyhnutné, aby dostával dostatok zmyslových podnetov. Zmyslové podnety sú pre nás veľmi dôležité. Moderný životný štýl je často nastavený tak, že preťažujeme práve…...

Snoezelen – podstata nedirektívneho terapeutického prístupu

Metóda Snoezelen: Rozvoj osobnosti pomocou nedirektívneho prístupu Článok ponúka hlbšie rozvinutie jednej zo základných myšlienok, na ktorej je postavená metóda Snoezelen. Tá hovorí, že klientovi by mala byť poskytnutá čo najväčšia sloboda a voľnosť vo výbere a realizácii aktivít. Autor argumentuje, že práve nedirektívny prístup zo strany terapeuta dáva klientovi priestor pre optimálny rozvoj jeho osobnosti....