Skip to main content

Téma: Kamene

Text ponúka námet na skupinovú Snoezelen jednotku s témou Kamene. Táto Snoezelen jednotka poskytuje deťom priestor pre rozvoj vnímania materiálu, tvaru a teploty, a zároveň pre uvoľnenie a podporu vyjadrovania emócií.

Cieľová skupina: deti predškolského a školského veku, deti so špecifickými problémami

Ciele:

  • prebudenie emócií
  • poznávanie rôznych štruktúr materiálu
  • vnímanie tvaru, váhy, teploty
  • vyjadrovanie a formulácia pocitov
  • uvoľnenie

Deti ležia na bruchu alebo sedia v kruhu. V strede kruhu sú kamene rôznej veľkosti, farby, tvaru. Pedagóg rozpráva deťom, kde všade takéto kamene našiel: v horách, pri rieke, jazere… Deti musia mať pohodlné miesta na sedenie. Miestnosť nie je príliš zatemnená. Osvetlené by malo byť miesto s kameňmi. Kameňov by malo byť viac ako detí, aby si každé mohlo vybrať.

Každé dieťa si zvolí jeden kameň. Pozoruje a prehliada si ho zblízka. Potom kameň vráti späť na miesto a sleduje ho zo svojho miesta. Pedagóg nabáda deti, aby premýšľali:

  • na akom mieste sa mohol ich kameň nachádzať,
  • aký môže byť starý,
  • či v ňom môže byť niekto začarovaný (rozprávková postava), atď.

Dieťa si takto vyberie a pozoruje viac kameňov.

Každé dieťa porozpráva, čo si premyslelo. Pedagóg v prípade potreby podporí dieťa pri vyjadrení toho, čo chce povedať. Potom sa kameň vráti naspäť do stredu.

Táto časť prebieha bez hudby.

Deti ležia so zavretými očami. Jedno dieťa alebo len pedagóg zostane v strede a vyberie jeden z kameňov a popíše ho. Dieťa, ktoré spozná svoj kameň podľa popisu, si kameň zoberie a položí na svoje telo alebo pevne drží v rukách.

Deti chvíľu relaxujú aj s kameňom položeným na tele.

Reflektor je vypnutý, hudba v pozadí. Predčítanie krátkeho príbehu.

Nakoniec deti zložia kamene. A zdieľajú svoje zážitky a myšlienky.

Miestnosť je viac osvetlená a hudba je vypnutá.

  

Zdroje:

  • GÜNTHER, S.: 2002. Snoezelen Tramstunde für Kinder. Münster: Öktopia Verlag, 2002. 116 s. ISBN 3-936286-07-8
  • MERTENS, K.: 2005. Snoezelen Anwendungsfelder in der Praxis. Dortmund: Verlag modernes Lernen, 2005. 288 s. ISBN:3-8080-0577-7

Zdroj ilustračného obrázku: wallpapercave.com