Skip to main content

Téma: Počasie na chrbte

Tento článok uvádza ako možno v multisenzorickej miestnosti realizovať Snoezelen jednotku nazvanú Počasie na chrbte. V nej klienti „znázorňujú“ počasie dotykmi na chrbte partnera.

Vek: nie je určený

Jedno dieťa leží na bruchu na podlahe, druhé dieťa kľačí vedľa neho a za pomoci rúk vyjadrí správu o počasí na chrbát ležiaceho dieťaťa. Správu o počasí voľne prerozpráva vedúci hry (pedagóg).

Vážené dámy a páni, vypočujte si predpoveď počasia na zajtrajší deň: potom, čo sa rozplynie ranná hmla (dieťa zľahka prejde rukou po chrbte) na nás čaká horúci slnečný deň (položiť obe ruky na chrbát dieťaťa a zohriať). Na poludnie sa objavia malé obláčiky (oboma rukami krížom krážom prechádzať po chrbte). Miestami sa môžu objaviť prehánky (končekmi prstov jemne bubnovať na rôzne časti tela). Na severe môže dôjsť k búrkam z tepla s bleskami a hromobitím (ukazovákom namaľuje na chrbát blesk a päsťami zľahka (!) bubnuje na chrbát). Po skončení búrok bude slnko svietiť až do neskorého večera (položiť obe ruky na chrbát partnera a chvíľu tak zotrvať).

Ďalšie námety

Využiť CD so zvukmi jednotlivých prírodných javov (vietor, dážď, búrka).

Podnietiť deti, aby sa pokúsili slovne popísať svoje pocity, keď im boli jednotlivé správy zdelené na vlastné telo prostredníctvom dotyku. Ktorá správa im bola najpríjemnejšia, ktorá naopak nepríjemná, alebo porovnať so skutočnosťou (reálnym počasím vonku).

Ako možno vnímať jednotlivé formy počasia našimi zmyslami? Ako sa cítiť, keď je vonku horúco? Ako to vonku vonia po daždi?

 

Zdroje:

  • GÜNTHER, S.: 2002. Snoezelen Tramstunde für Kinder. Münster: Öktopia Verlag, 2002. 116 s. ISBN 3-936286-07-8
  • MERTENS, K.: 2005. Snoezelen Anwendungsfelder in der Praxis. Dortmund: Verlag modernes Lernen, 2005. 288 s. ISBN:3-8080-0577-7

Zdroj ilustračného obrázku: www.vecteezy.com