Skip to main content

Téma: Teplo a chlad

Článok zachytáva priebeh skupinovej Snoezelen jednotky s témou Teplo a chlad. Cieľom tejto aktivity je podporiť v deťoch či dospelých vnímanie tepla a chladu a zlepšiť komunikáciu a vyjadrovanie emócií.

Cieľová skupina: rodičia s malými deťmi, deti predškolského veku, deti so špecifickými problémami, deti s ťažkým postihnutím, osoby s demenciou… 

Ciele: okúsiť a rozlišovať predmety s rôznou teplotou, vnímať predmety na rôznych častiach tela, verbalizovať pocity, ohľaduplne zaobchádzať s partnerom

Pomôcky: diaprojektor (v pôvodnom návrhu), projektor s kotúčmi – letná a zimná krajina alebo iné podobné kotúče, šál, čiapka, topánky, slnečné okuliare, rôzne predmety, krém na opaľovanie, malá šatka, balón naplnený teplou vodou a balón naplnený studenou vodou.

Pre každého účastníka pripravíme: pohár teplého ovocného čaju, mlieko alebo iný studený nápoj, kocky ľadu.

Forma pobytu/práce: skupinová (podľa pôvodného návrhu). Jednotku možno realizovať aj individuálne (1:1), najmä u dieťaťa s ťažkým postihnutím alebo u osoby s demenciou v pokročilejšom štádiu.

Priebeh

Počiatočná fáza: cca 10 minút

Dieťa si prehliada diapozitívy alebo projekciu. Hovorí o tom, čo by chcelo počas jednotlivých období (leto/zima) robiť.

U dieťaťa s ťažkým postihnutím môže tieto činnosti jednoduchým spôsobom popísať osoba, ktorá s návštevníkom v miestnosti je. Jednotlivé činnosti popísané nižšie budú vykonávané za dopomoci osoby, ktorá pobyt vedie.

Miestnosť je osvetlená podľa ročného obdobia (žltá alebo zelená – modrá), deti sedia otočené tvárou k stene, na ktorej je projekcia. Svetlo je nasmerované na nerotujúcu zrkadlovú guľu.

Hlavná fáza: cca 40 minút

Každé dieťa si obuje topánky, navlečie čiapku a šál a predstaví si zimu.

Projekcia – zimná krajina. Deti sedia v pároch oproti sebe.

Každá osoba dostane kocku ľadu, ktorú môže partnerovi priložiť na ruky alebo inú časť tela. Následne zoberú aj druhú kocku ľadu a tú ochutnajú. Po tejto činnosti zdieľajú svoje pocity a skúsenosti.

Pre každú dvojicu 2 kocky ľadu.

Deti si dajú dole zimné oblečenie. Každá dvojica dostane teplú fľašu. Jednému dieťaťu z dvojice sa fľaša prikladá na rôzne (najlepšie odkryté) časti tela. Dieťa udáva, na ktorú časť tela mu má byť fľaša položená.

Deti sú vo dvojiciach. Jeden z dvojice leží.

Jeden z dvojice opäť leží a má zatvorené oči. Na telo sú mu prikladané striedavo teplý a studený predmet. Potom sa úlohy vymenia.

Následne sa deti zídu v kruhu a zdieľajú svoje zážitky. Každé dieťa dostane trocha teplého čaju.

Pre každú dvojicu je k dispozícii teplý a studený predmet.

V tejto časti deťom navodíme atmosféru leta. Ich úlohou je premýšľať a predstaviť si, aké je to v lete. Natrú sa opaľovacím krémom a nasadia si slnečné okuliare. Následne si deti ľahnú na zem a dostanú vejár, ktorým sa môžu ovievať.

Miestnosť je osvetlená žltým svetlom. Projekcia – letná krajina. Každému dieťaťu sú k dispozícii slnečné okuliare a vejár.

Záverečná fáza: cca 10 minút

Jeden z dvojice leží na bruchu. Partner mu po krku, ramenách, rukách a chrbte kotúľa najprv balón s teplou vodou, potom aj balón so studenou vodou. Potom sa dvojica vymení a následne si hovoria svoje zážitky. Nakoniec každé dieťa dostane studený nápoj.

Pre každú dvojicu je k dispozícii jeden balón s teplou a jeden balón so studenou vodou. Ku koncu aktivity sa deti zídu v kruhu a zdieľajú svoje zážitky.

 

Zdroj:

MERTENS, K. Snoezelen – Anwendungsfelder in der Praxis. Dortmund: Verlag modernes Lernen, 2005. 288 s. ISBN: 3-8080-0577-7.

Zdroj ilustračného obrázku: antasticpixcool.com