Skip to main content

Základné prístupy

V tomto článku sa dozviete základné informácie o dvoch hlavných prístupoch, ktoré existujú pri využívaní Snoezelen prostredia – individuálnom a skupinovom prístupe.

Prostredie Snoezelen sa dá využívať mnohými spôsobmi, od skupinových aktivít až po citlivejšie individuálne sedenie. Mnohé z významných benefitov pre jednotlivca vyplynú z dodatočného času a pozornosti venovanej týmto spôsobom.

Individuálny prístup

Skúsenosti z posledných rokov hovoria, že Snoezelen, pokiaľ sa využíva na osobnej báze, ponúka dôležitú príležitosť pre vybudovanie si vzájomného vzťahu. Poskytuje cennú skúsenosť osobného kontaktu pre oboch zainteresovaných a umožňuje lepšiu komunikáciu. Sedenia nemusia trvať dlho (15 až 30 minút), ale účastník má úžitok z pravidelných návštev. Ak to okolnosti dovolia, sedenia môžu byť s otvoreným koncom bez pevného časového obmedzenia.

Skupinové využívanie

Mnoho ľudí sa dobre cíti v spoločnosti druhých a Snoezelen tomu môže napomôcť ponúknutím možnosti zdieľaných zážitkov. Osobám by malo byť umožnené objavovať prostredie a takýmto spôsobom sa oboznámiť so zážitkami. Väčšina osôb začne relaxovať po 10-tich až 15-tich minútach, kedy začnú pôsobiť zážitky zo Snoezelenu. Skupinové sedenie by malo trvať 45 až 60 minút, ak to okolnosti dovoľujú, odporúča sa nechať sedeniu otvorený koniec.

 

Autorka: Mgr. Daniela Ponechalová

Zdroj ilustračného obrázku: www.rompa.com